บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

รายการท่องเที่ยว
ณ นครซิดนีย์ – พอร์ตสตีเฟ่น

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
15.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบินไทย แอร์เวย์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.15 น.

คณะออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินไทย เที่ยวบินที่ TG 993
(ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง)

วันที่สอง ซิดนีย์
06.15 น.
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ( Kingsford Smith International Airport) มหานครซิดนีย์ในเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ซิดนีย์เร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร Nine Dragon (Dim Sum)

นำท่านชม “ ซิดนีย์ ” (Sydney) เมืองเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยทำเลที่ตั้งติดชายฝั่งมหาสมุทะแปซิฟิคตอนใต้ช่วยให้
ซิดนีย์เป็นเมืองทาสากลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชม “ ซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ บริดจ์ ” สะพานเหล็กรูปโค้งคล้ายไม้แขวนเสื้อ ที่เชื่อมตัวเมืองซิดนีย์ด้านใต้กับชุมชนชายฝั่งทะเลด้าน
เหนือ ผ่านชมเดอะ ร็อคส์ ย่านเมืองเก่าสมัยราชวงศ์อังกฤษตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1780 ซึ่งได้รับการอนุรักษ์จากทางการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากนั้น แวะถ่ายรูปที่
“ ซิดนีย์ โอเปร่า เฮ้าส์ ” ณ แหลมเบนเนลอง สถานบันเทิง มูคค่ากว่า ร้อยล้านเหรียญ ที่โดดเด่นคู่กับอ่านซิดนีย์มาตั้งแต่ ค.ศ.1973 เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม
ของโลก ผ่านชม สวนพฤกศาสตร์อันร่มรื่นไปยัง “ แมควอรี่ พอยท์ ” ให้ท่านชมทิวทัศน์แสนงามของอ่าวซิดนีย์จากอีกมุมหนึ่ง

นำท่านชม หาดบอนได หาดทรายสวยขนาดกระทัดรัด หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมา
อาบแดดท่ามกลางสายลม แสงแดด และเสียงคลื่น กระทบฝั่ง ชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา
Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิกที่
เดอะแก๊ป (The Gap)

จากนั้น ผ่านชมย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที่เรียงงรายด้วยตึกทันสมัยสูงเสียดฟ้า ผ่านอาคาร
เซ็นเตอร์ พอยท์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ที่มากมายด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน และม
ีซิดนีย์ ทาวเวอร์ หอสูงประจำ เมืองเป็นสัญลักษณ์ ผ่านย่านบันเทิงยามราตรี ของถนน
คิงส์ครอส ชมคฤหาสน์เศรษฐีอันหรูหรา ในย่านโรสเบย์ และดับเบิล เบย์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
นำคณะ ล่องเรืองชม ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันยามบ่าย ให้ท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของสะพานฮาร์เบอร์ ( HARBOUR BRIDGE) ถ่ายรูปทิวทัศน์เป็นที่ระลึก กับ โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (O PERA HOUSE) สัญลักษณ์ของออสเตรเลียบนอ่าวซิดนีย์ สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญและใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี เรือจะนำท่านล่องชมสถานที่ต่างๆ ริมฝั่งน้ำของ อ่าวซิดนีย์ เวิ้งน้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกย่าน เดอะร็อคส์ (The Rocks) จุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สาม ซิดนีย์ – KOALA PARK – บลูเมาท์เท่น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ KOALA PARK ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดในสวนสัตว์ ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าและสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งชมการแสดง Outback Woolshed เรื่องราวของชาวออสซี่กับการสาธิตการตัดขนแกะ อันเป็นวิถีชีวิตพื้นฐานของชาวออสเตรเลีย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบาร์บิคิว ภายในฟาร์ม)
บ่าย

จากนั้นนำชมทัศนียภาพอันสวยงามของ “ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” ซึ่งได้รับการขนานนามจากผู้มาเยือนว่า หุบเขาสีน้ำเงิน ตื่นตาตื่นใจกับความงามอันแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง Three Sisters Rocks และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชันที่สุดในโลก และขึ้นกระเช้าตัวใหม่ Sceniscender จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลียที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองได้ดีเยี่ยมก่อนมีการสร้าง 1 ใน 3 แห่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย ร้านอรุณไทย
คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Citygate Seabell Hotel

วันที่สี่ ซิดนีย์ – ฮันเตอร์แวลลีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ฮันเตอร์แวลลีย์ เป็นแหล่งผลิตไวน์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เมืองนี้อยู่ไม่ไกลจากซิดนีย์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที ไปทางเหนือตามถนนฟรีเวย์ เมื่อก่อนละแวกนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องดรายไวน์ ทั้งไวน์ขาว และไวน์แดง แต่เนื่องจากมีการขยายไรองุ่นขึ้นไปทางอัพเพอร์ ฮันเตอร์ เลยทำให้มีการผลิตไวน์ขาวไรน์ ริสลิงค์ และไวน์แดงรสแรงกันที่นี่ โดยปัจจุบันมีโรงหมักไวน์ไม่ต่ำกว่า 50 แท่ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย โออิชิ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โรงงานผลิตไวน์ ให้ท่านได้ชิมไวน์รถเลิศ และเลือกซื้อไวน์ชั้นดีจากคนดูแลไร่องุ่น เก็บผลองุ่น หรือเฝ้าดูการหมักองุ่นและทำฉลากปิด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย ร้านอรุณไทย

คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Pacific Blue Resort

วันที่ห้า พอร์ตสตีเฟ่น - ซิดนีย์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่พอร์ต สตีเฟ่นส์ (Port Stephens) ชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยเนินทราย (Sand Dunes) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท่ามกลางธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของเนินทราย สนุกสนานกับการผจญภัยอันโลดโผนตะลุยเนินทรายบนรถ 4WD ท้าทายความกล้าบนเนินทรายสูงชันอย่างตื่นเต้นกับการสไลด์ตัวลงมาบนแซนด์บอร์ด (Sand Board) ซึ่งเป็นความท้าทายที่สนุกสนานและปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านล่องเรื่องชมฝูงปลาโลมา ที่กำลังว่ายน้ำ และกระโดดขึ้นพ้นเหนือน้ำด้วยความน่ารักและสนุกสนานคู่ไปกับเรือนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ซิดนีย์

ค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
19.15 น.
นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG952
วันที่หก กรุงเทพฯ
05.59 น.
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com