บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

Trip New Zealand

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์
17.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
18.45 น.

ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG491
( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม)

วันที่สอง
อ็อคแลนด์
- มาทามาทา– หมู่บ้านฮอบบิท– โรโตรัว– ชนเผ่าเมาคลี พร้อมดูโชว์ ( -/L/D )

11.45 น.
เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ( เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจ คนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดย เด็ดขาด) หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู แซลมอลย่างเกลือ ปลาหมึกกระเทียม พริกไทยและเกลือ กุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หอยนางรมนิวซีแลนด์ เป็ดย่าง ผัดผักซอสเลิศรส ข้าว ผัดรวมมิตร ผลไม้
   
เที่ยง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่ มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา
   
  - จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจาก
ใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด
   
   
 

- นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ

บริการอาหาร ณ หมู่บ้านเมาลีอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารีพร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่า เมารี บริการท่านด้วยเมนู ขาแกะและไก่เนื้อฉ่ำ มันฝรั่งอบชีส สลัดและของหวานอีกมากมาย ให้ท่านได้ลิ้มลอง

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
โรโตรัว
- ทะเลสาบเทาโป- ชมน้ำตกฮูก้า- ชมการกระโดดบันจี้
โรโตรัว - นั่ง Skyline Gondola ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
   
 

- นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชม น้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ ข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของ เกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมา เยือนนิวซีแลนด์ ( รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอก รายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

   
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นสไตล์ตะวันตก บริการท่านด้วยซีฟู้ดคอกเทลกุ้ง กุ้งผัดคอก เทลพร้อมเครื่องเคียงมากมาย
- เดินทางกลับสู่เมืองโรโตรัว น ท่านนั่งกระเช้า Skyline Gondola ยอด เขาที่สูงริมทะเลสาบ โรโตรัว บนมุมสูงให้ท่านได้เห็นความงดงามของ เมืองโรโตรัวพร้อมทะเลสาบที่งดงาม ยอดเขาที่สูงและฟาร์มแกะมากมาย กระเช้าแห่งนี้มีความยาว 487 เมตรขึ้นสู่ยอดเขาโงโกทาฮา

ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย บริการ ท่านด้วยเมนู บาร์บีคิว กุ้งปลาแผ่น กุ้งบนขนมปัง , หอยเชลล์ในเห็ด และสะเต๊ะไก่ ปลาแซลมอนและกุ้งต้มข่า ปลากุ้งกุ้งลายเสือและตะไคร้ผสมสลัดสมุนไพรไทย แซลมอนแกงเขียวหวาน หอยเชลล์ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ แกะย่างกับซอสมะขาม เนื้อย่างราดด้วย ซอสแมนดาริน

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
โรโตรัว - เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – ล่องเรือ Lakeland Queen ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
   
 

- นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ นิวซีแลนด์

   
 

- นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวที ให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกัน ของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหาร เจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการ ต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

- นำท่าน ล่องเรือ Lakeland Queen

   
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ อินเตอร์หลากหลายเมนูให้ท่านได้ลิ้มลอง
   
บ่าย
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า “ ทะเลสาบแห่งที่สอง” เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็ก ๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโครัว จากนั้นนำท่านผ่านชมย่าน Government’sGarden และ Rotorua Museum จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองเพื่อเป็นของฝาก
ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู กุ้งมังกร เนื้อแกะ เป็ดย่าง เอ็นเนื้อกวางทอดกรอบ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ซอสถั่วสีดำ

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
   
  - นำท่านเดินทางจากทะเลสาบเทาโปผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์ม วัว และเนิน เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูบาร์บีคิว เนื้อ แกะ เนื้อหมูเนื้อไก่ ผักปลาให้ท่านได้เลือกทานเต็มที่
   
บ่าย
นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง
ประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากโดยไกด์ท้องถิ่น
จะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสง และท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านกลับ
เมืองอ็อคแลนด์
อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัยซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็น
แหล่งขายสินค้า นานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ
   
ค่ำ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทยเลิศรส แกงเขียวหวานไก่พริก ผัดกุ้ง น้ำพริกแมงดาย่าง น้ำพริกกะปิ ผักจิ้ม ไข่เจียว ปลาทอดราดพริก กระเทียมผักชีและใบโหระพา ไก่อบ ไก่อบสมุนไพรไทย เสิร์ฟกับซอสพริกหวานกับ บรั่นดี ซีฟู้ดจานร้อน ทะเลรวมผัดกับซอสพริก , น้ำมันงาและสัมผัสของบรั่นดี ของหวาน

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก
อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
   
 

- จากนั้นนำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือท่านยัง สามารถเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน
   
  - ให้ท่านได้อิสระในเมืองอ็อคแลนด์ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่ง ขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือก ซื้อ หรือจะเดินเล่นถ่ายรูปริมอ่าวที่ สวยงามเต็มไปด้วยเรือใบ
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ อินเตอร์ให้ท่านได้เลือกทาน

- นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ ( B/-/- )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

- ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน นานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์

14.50 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492
20.50 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ... โดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com