บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

PINK MOSS - ASHIKAGA FLOWER
OSHINOHAKKAI

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
23.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 8 (ใกล้กับประตูทางเข้า หมายเลข 8) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 8
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือน ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง
นาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (นาน 30 นาที)
หุบเขาไข่ดำ โอวาคุดานิ (กระเช้าไฟฟ้า) – บริการท่านด้วยไข่ดำเพื่อเสริม สุขภาพ (B/L/D)

01.45 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบิน DM555
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

09.45 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ นาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล เมือง นาริตะ จังหวัด ชิบะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ เอกสารคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบน ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟู จิได้

   
 

นำท่านเดินทางสู่ “ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่อิซึ” ที่เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมา เที่ยวมากที่สุดเนื่องด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบสบายสวยงาม... นำท่านเดินทางสู่ “ สวนซากุระ เฮย์วะพาร์ค” สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์สีขาวทรงระฆังคว่ำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย เป็นผู้อัญเชิญมาบริเวณหน้าสถูปเจดีย์ ยังมีสิงห์โตคู่ ที่ทำด้วยสำริด ตั้งอยู่เป็นคู่ ๆ และหนึ่งในจำนวนนั้นมาจากประเทศไทย และยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีความสวยงามอย่างมาก เพราะบรรยากาศของสองข้างทางจะถูกโอบล้อมไปด้วยต้นซากุระ ที่ผลิดอกออกมาต้อนรับผู้มาเยือนอย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)...

   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเซ็ตญี่ปุ่นหมูนึ่งซีอิ้ว สลัดผัก ปลาทอด ไข่ตุ๋น น้ำซุปมิโสะชิรุ และข้าวสวยร้อน และออร์เดิร์ฟน้ำองุ่นสดเพื่อเพิ่มความอร่อยระหว่างมื้ออาหาร
บ่าย
นำท่านสัมผัสบรรยากาศชิลด์สบาย “ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ” นาน 30 นาที ในวันที่ท้องฟ้าปลอด โปร่งและแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน...... นำท่านเดินทางสู่ “ หุบเขาไข่ดำ โอวาคุดานิ” โดยการ “ นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่หุบเขากำมะถันเดือดที่ส่งกลิ่นกำมะถันร้อนระอุจำนวน มากพวยพุ่งออกมารวมกัน ทำให้มีลักษณะเป็นบ่อน้อยใหญ่ และบริการฟรี “ ไข่ดำเพื่อสุขภาพ” ท่านละ 1 ใบ ด้วยตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณเชื่อว่าไข่ที่ต้มจากบ่อกำมะถันเดือดที่นี่หาก ได้ทาน 1 ใบ จะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นอีก 7 ปี...

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOUKAEN HOTEL
201-495 SUBASHIRI, OYAMA-CHO, SUNTOH-GUN, SHIZUOKA
TEL. 0550-75-1666 FAX. 0550-75-1668

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์หลากชนิดและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ
ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

วันที่สาม
โกเท็มบะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – ชมความงามแห่งทุ่งพิ้งค์มอส
(ขึ้นกับ สภาพอากาศ) – ชิราคาวะโกะน้อย - มหานครโตเกียว (B/L/D)

   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความงามแห่ง “ ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก...

   
  นำท่านชื่นชมกับดอก MOSS PHLOX หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ “ ทุ่งพิ้งค์มอส” ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขา ตั้งแต่ต้นปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความสดงามไว้รำลึก และทุกครั้งที่นำภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะรำลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน...
เที่ยง
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิราคาวะโกะน้อยหรือ SAIKO IYASHI NO SATO NENBA
(THE TRADITIONSAL JAPANESE VILLAGE
) ซึ่งหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้ มีอายุมากหลายร้อยปี ชาวบ้านทั้งหลายพากันมุงหลังค้าด้วยหญ้าอย่างสวยงาม ลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านชิราคาวาโกะก็ไม่ปาน เมื่อครั้นหน้าหนาวหมู่บ้านแห่งนี้จะเต็มไปด้วยวิวที่แปลกตาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ครั้นหน้าใบไม้เปลี่ยนสีท่านก็จะได้สัมผัสอีกอารมณ์หนึ่งที่แสนงดงาม หมู่บ้านนี้ได้ขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม
มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำ เครื่องปั้นดินเผา...การเย็บตุ๊กตาญี่ปุ่น...การทำโม
บายของขลังน่ารักน่าเอ็นดู นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพความสวยงามและเลือกซื้อของฝากน่ารัก Hand made จากช่างชื่อดังของญี่ปุ่นภายในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมบริการท่านให้สามารถเช่าชุดเสื้อผ้าโบราณย้อนยุคถ่ายรูป
พร้อมกับวิวสวยๆไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย ....

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นศูนย์รวมแห่งวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAKANAWA PRINCE HOTEL
3-13-1 TAKANAWA, MINATO-KU, TOKYO, 108-8612 TE: 033-3442-1111

วันที่สี่
คามาคุระ - นมัสการพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมน - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/D) นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็นสู่มหานครโตเกียว

   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ คามาคุระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียว ห่างไปออกไปราว 48 กิโลเมตรด้วยรถไฟ คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในช่วงราชวงศ์หยวนถึง 2 ครั้งแต่ก็ต้องแพ้กลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติใต้ฝุ่น และนั้นก็เป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของพระใหญ่ที่ช่วยปกปักรักษาเมืองแห่งนี้จากการรุกรานของมองโกล จากนั้นนำทุกท่านนมัสการพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) นั้นมีชื่อจริงๆว่าพระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurati) ตั้งภายในวัดโคโตกุอิน
(Kotoku-in Temple) องค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน
เที่ยง

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม “ พิพิธภัณฑ์ราเมน” ตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยน รายการยอดฮิตติดอันดับ ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน นำท่านสู่โซนพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของราเม็ง ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง นำท่านสู่โซนร้านค้า ท่านจะได้เลือกชมและชิม รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของเส้นราเม็งและน้ำซุป ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและชิมราเม็งสูตรต่างๆที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟโยโกฮาม่าเพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีโตเกียวหรือสถานีชินากาว่า โดยนำท่าน “ นั่งรถไฟชินกังเซ็น”  หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่ารถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงถึง 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ...ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอย่างจุใจ...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAKANAWA PRINCE HOTEL
3-13-1 TAKANAWA, MINATO-KU, TOKYO, 108-8612
TEL: 033-3442-1111

วันที่ห้า
โตเกียว – โทชิงิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ – นั่งรถชมเมืองโตเกียว – นาริตะ (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่โทชิงิ บนเกาะฮอนชู จากนั้นชม สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ ( fuji flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) วิสทีเรีย เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอมฟุ้ง มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย เช่นเกาหลี จีน ญี่ปุ่น รวมถึงทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยวิสทีเรียมีประมาณสิบสายพันธ์ ดอกสีขาว ชมพู ม่วงคราม รวมถึงพันธุ์ไฮเบิร์ดสีแดง

   
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่เมืองโตเกียว ให้ท่านได้อิสระนั่งรถชมเมืองโตเกียว เที่ยวชมตลาดผลไม้ จากนั่นเดินทางสู่นาริตะ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA EXCEL TOKYU HOTEL
286-01 OOYAMA-31, NARITA-SHI TEL.0476-33-0109 FAX.0476-33-0369

วันที่หก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งห้าง อิออน พลาซ่า ที่ทันสมัยและขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซื้อหาสินค้า จากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ... สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลิน อีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “ สนามบินนาริตะ

14. 45 น.
เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน DM556
20 .00 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
   
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก และ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล
 • น้ำดื่มท่านละ 2 ขวด / ท่าน/วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต
 • ค่า Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่มิได้รวมอยู่ในรายการ เช่น มินิบาร์, ค่าโทรทางไกล, ซักรีด ฯ ลฯ
 • ค่าน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. งวดแรกค่ามัดจำ จองทัวร์ชำระมัดจำ 10,000 บาท

2. งวดที่สุดท้าย ส่วนที่เหลือ ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2557

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การยกเลิกการเดินทาง

1.1. ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เก็บค่าเสียหาย พร้อมยึดเงินมัดจำ

1.2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2. เมื่อท่านออกเดินทางร่วมไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3. กรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธห้ามมิให้ท่านเดินทางออก หรือ เข้า ประเทศนั้นๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ราคา และ ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน ราคาตั๋วเครื่องบิน อัตราค่าน้ำมัน หรือการขึ้นลงของอัตราเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ปัญหาการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การปิดสนามบิน ฯลฯ แต่จะถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เป็นหลักสำคัญ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com