บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

อิหร่าน 8 วัน 6 คืน

สัมผัสประสบการณ์ทุกรูปแบบกับอิหร่าน
วัฒนธรรม โบราณสถาน หุบเขาสูง พิพิธภัณฑ์เพชรพลอย
พระราชวังพระเจ้าชาห์สุดอลังการ
ช้อปปิ้งจุใจในบาร์ซาร์
ดินแดนแห่งอารยธรรมที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้จบ

เตหะราน – ชีราช - อิศฟาฮาน
โดย สายการบิน Mahan Air

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – เตหะราน
19.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า หมายเลข 7 แถวที่ N1-4 สายการบินมาฮานแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับ
22.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน W5-5050 ( ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) รับประทานอาหารค่ำบนเครื่องบิน

วันที่สอง
เตหะราน
- พิพิธภัณฑ์ SA’AD ABAD PALACE - ตลาด TAJRISH บาซาร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - GRAND BAZAAR – พระราชวังโกเลสตาน – บินสู่เมืองชีราช

02.30 น.
ถึงสนามบินอิหม่ามโคไมนี กรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เมืองนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ม. ได้ถูกสร้างขึ้นในราว ค. ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดทุกรัชสมัยที่ทุกราชวงศ์ได้ขึ้นปกครองประเทศ
จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์กอญัร และราชวงศ์ปาห์ลาวี ในปัจจุบันนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศ ทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก LALEH HOTEL 5* หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม ทุกท่าน CHECK OUT
- นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระราชวัง SA’AD ABAD PALACE ในสถานที่นี้ประกอบด้วยพระราชวังถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ ประมาณ 410 เฮกเตอร์ ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์ 2 ของพระราชวัง หรือ กรีน แอนด์ ไวท์ พาเลซ ในอดีตเป็นพระราชวังของกษัตริย์

ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้าย ชมพระราชวังเขียว ( GREEN PALACE) สร้างในปี ค.ศ. 1928 เก็บรวบรวมงานแกะสลักฝาผนังและงานแก้วกระจกที่มีฝีมือเยี่ยมยอด อีกทั้งเครื่องประดับและพรมชนิดต่าง ๆ ภาพจิตรกรรม งานประติมากรรม และเครื่องเฟอร์นิเจอร์ อย่างเช่น นาฬิกาชนิดต่าง ๆ ฐานเชิงเทียน และแจกันที่ทำด้วยทองบรอนซ์ อีกทั้งเครื่องใช้ไม้สอยในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วยสถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างยิ่ง และ พระราชวังหลวง (WHITE PALACE) ซึ่งเป็นที่ประทับ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
- นำท่านไปสัมผัสบรรยากาศของความเป็นสามัญชนของคนอิหร่าน ในปัจจุบันที่ ตลาดบาซาร์ ( TAJRISH BAZAR ) เป็นสถานที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนอิหร่านอย่างเข้าถึงที่สุด ตลาดบาซาร์เล็กๆแห่งนี้จะมีผู้คนพลุกพล่าน จอแจ และมีสีสันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับการมาเลือกซื้อผลไม้
เย็น

- นำท่านชม พระราชวังโกเลสตาน GOLESTAN PALACE หรือวังสวนกุหลาบ ซึ่งในอดีตเคยเป็น พระราชวังเก่าของอิหร่าน ประกอบด้วยตำหนักต่างๆ 7 อาคารอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นสวนดอกไม้ วังสวนกุหลาบแห่งนี้มีอาคารรูปลักษณ์โบราณและคลาสสิคแบบยุโรป วังแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อคริสต์วรรษที่ 16 สิ่งที่เหลืออยู่คือ ป้อมสูง ( Citadel) สำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ส่วนอาคารแบบตะวันตกนั้นมีเพิ่มเข้ามา เมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายคือ

ราชวงศ์คาจาร์ กษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จยุโรปแล้วนำความเจริญทางด้านรูปธรรมเข้ามา เปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตของ ชาวอิหร่าน เช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป ส่วนตำหนักอื่นที่เป็นแบบ โบราณนั้น จุดเด่นของสถาปัตยกรรมคือผนังภายในและภายนอกกรุด้วยแผ่นกระเบื้อง (เซรามิก) เป็นสีและ สวดลายต่างๆ เน้นสีสันจัดจ้าน งดงามแบบตะวันออก องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 2007 นี้เอง ทำให้มี นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก

***จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางต่อไปยังเมืองชีราช ( ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง )***

ค่ำ

เดินทางถึงเมือง ชีราช นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOMA 5* หรือ PARK SAADI HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
ชีราช - สวนอีแรม – สุเหร่าสีชมพู – อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟส & ท่านซอดี – วาคีลบาซาร์ - มัสยิดวาคีล
( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- จากนั้นนำท่านไปชมสวนอีแรม ( Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนที่สวยงามราวกับสวน สวรรค์ เป็นสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นหลาก หลายชนิด เป็นการจัดสวนแบบเปอร์เซียที่งดงามยิ่ง ภายในสวนยังมีตำหนักเก่าของผู้ปกครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร์ ( Qajars) สร้างโดยข่านโมฮัมมัดอาลี เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งทิ้งร่องรอยแห่งความสวยงามไว้จนกระทั่งปัจจุบัน

- นำท่าน ชม สุเหร่าสีชมพู ( PINK MOSQUE) หรือมีชื่อว่า NASIR AL MOLK MOSQUE ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่าแห่งนี้คือ ส่วนต่าง ๆ จะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู สร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ วาคีลบาซาร์ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ประจำเมืองชีราซ มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ มีหลังคาก่อด้วยอิฐไม่ฉาบปูนเป็นโดมเตี้ยๆไล่เรียงต่อกันไปเป็นร้อยโดม วาคีลบาซาร์ บาซาร์มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในแผ่นดินเปอร์เซีย และมีโครงสร้างทางสถาปัตย์โดยช่างฝีมือช่างก่ออิฐที่ไล่เรียงอย่างแนบเนียนจนกลายเป็นอาคารรูปโดมหลังคาโปร่งโล่งตลอดนับร้อยๆ โดมนี้เป็นผลงานช่างในยุคกษัตริย์การิม ข่านแห่งราชวง ศ์ซันด์ (ครองราชย์ระหว่างปีค.ศ. 1758-1779)

ค่ำ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
ชีราช – ประตูเมืองเก่าของชีราช - เพอซิโพลิส - เนโครโพลิสอิศฟาฮาน ( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจาก CHECK OUT
- ผ่านชม ประตูเมืองเก่าชีราช ( QURAN GATE) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกกล่าวถึงกันมากที่สุด ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณ
แนวเขาอัลเลาะห์ อัคบาร์ จอร์จ ที่แยกออกมาจากภูเขา ระหว่างภูเขาเชเฮล มากัม และภูเขาบาบา คูไฮ ซึ่งเป็นช่องทางถนนที่จะต้องขับรถเดินทางเข้าเมืองชีราซ นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังได้ถูกทำเป็นอุทธยานแห่งชาติ ที่ชาวเมืองพากันมาตั้งแค้มป์รับประทานอาหารกัน และตามหลักความเชื่อถือที่นิยมกันของศาสนาอิสลาม ผู้เดินทางควรจะผ่านสิ่งที่จะคุ้มครอง และจึงได้สร้างประตูนี้ไว้สำหรับสิ่งที่อยู่ด้านใต้ และให้เป็นที่คุ้มครองสำหรับให้นักเดินทางเข้าออกเมืองชีราช ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง

- นำท่านชม เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส แหล่งมรดกโลกที่อยู่ห่างจากเมืองชีราซ ประมาณ 80 กม. สร้างบน พื้นที่ 125 , 000 ตารางเมตร เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ดาริ อุสมหาราช ก่อนคริสตกาลประมาณ 518 ปี บนเชิงเขา Rah Mat เดิมมีชื่อว่า Persah ในภาษาเปอร์เซีย และ พัฒนาการมาตลอดระยะเวลา 150 ปี จนถึงรัชสมัยของกษัตริย์ดาริอุสที่ 3 ลักษณะการก่อสร้างนครแห่งนี้เป็น ป้อมปราการ และมีศูนย์กลางที่ประกอบด้วยวังต่าง ๆ รวมทั้งห้องโถงใหญ่ที่เก็บทรัพย์สมบัติและสิ่งของมีค่า ต่างๆ ที่มีความส้าคัญที่สุดของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณในยุคนั้น ภาพสลักบนผนังแต่ละภาพแต่ละข้อความ สะท้อนถึงรากฐานทางการเมืองและสังคมอันรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้ ที่น่าชมอย่างยิ่ง ในปี ค.ศ. 331 ก่อน คริสตกาล มหานครแห่งนี้ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเข้าท้าลาย เผาผลาญจนพินาศและ เปลี่ยนชื่อเป็น Persepolis แต่ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์
เนโครโพลิส ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็น สุสานของษัตริย์ดาริอุสที่1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน - จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช เดินทางต่อสู่เมืองอิสฟาฮาน เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 1 , 800 ปี ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซัสซาเนียนและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปีค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง อดีตเมืองหลวงแห่งนี้ เคยรุ่งเรืองสูงสุดใน ศตวรรษที่16 จนได้รับการสมญานามว่า ESFAHAN IS HAFT THE WORLD และ ปัจจุบันนี้เป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโก

ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ABASSIU HOTEL เทียบเท่าระดับ 5 ดาว หรือ โรงแรม Aseman ระดับ 4*
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า
อิศฟาฮาน- CHARBAGH STREET - สะพานคาจู – ชมสะพานซิโอเซ ( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ถนน CHARBAGH ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุด ในอิศฟาฮาน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชมสะพานคาจู ( Khaju Bridge) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับ บาส ที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตรและยาวถึง 132 เมตร เพื่อ สำหรับข้ามแม่น้ำ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย และ ชมสะพานซิโอเซ (SI-O-SE POL BRIDGE OF 33 ARCHES) ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำซายันเดห์ (ZAYANDEH) เป็นสะพานที่สร้างได้สวยงามตามแบบโบราณอย่างวิจิตรบรรจง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1650 โดยกษัตริย์ชาห์แอบบาสที่ 2 เพื่อใช้สำหรับข้ามแม่น้ำและในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนได้ด้วย นอกจากนี้สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) ยังได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 10 ของสะพานที่สวยที่สุดในโลก จุดนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามอย่างมากของเมืองนี้

ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ABASSIU HOTEL เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก
อิศฟาฮาน- พระราชวังเชเฮลโซตุน – วิหารแวงค์ - มัสยิดจาเมห์มอส –
MADRESSEH CHAHARBAGH
- พระราชวัง ฮัสท์ เบเฮสท์ ( B/L/D )

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

- จากนั้น นำท่านชม พระราชวังเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ตั้งอยู่บนถนนอีกเส้นหนึ่งด้านหลัง พระราชวังอะลีคาปูประมาณ 200 เมตร สร้างในปี 1614 สมัยชาห์ อับบาสที่ 1 แล้วเสร็จในปี 1647 สมัยกษัตริย์ชห์อับบาสที่ 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็นเสาไม้แทนหิน มีเสาไม้สูงที่โถงด้านหน้า 20 ต้นซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้าที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง นับทั้ งต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อน อยู่ในผืนน้าอีก 20 ต้นรวมเป็นเสา 40 ต้นตามความหมาย ของชื่อพระราชวังในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือ ของศิลปินประจายุค ซา ฟาวิด ส่วนรอบๆ ตัววังนั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยอยู่รายรอบ จึงถือเป็นต้นแบบของสวนเปอร์เซียอีกแห่งหนึ่ง

- นำท่านไปชมมัสยิด จาเม ( Jame’s Mosque) ซึ่งถูก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์ของราชวงศ์
อัล อี บูเยห์ และได้ถูกขยายได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ.1324-1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นในอิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรม ของเปอร์เซียและสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังชุมชนของชาว อาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ วิหารแวงค์ ( VANK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือ ศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบ ผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับ ชมพิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือฯ เครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่สำคัญที่สุดคือการแกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม
- นำท่านชม MADRESSEH CHAHARBAGH สร้างขึ้นใน ยุค SAFAVID ในปี 1706 ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1714 เป็นสุดยอดของศิลปะอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานกระเบื้องโมเสค Madresseh ถูกใช้เป็นโรงเรียนที่โดดเด่นและมัสยิดถูกใช้โดยประชาชนในท้องถิ่น รวมถึง นักท่องเที่ยวที่เข้าพัก caravansary จะได้รับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน นำท่านไปชมความสวยงามของพระราชวัง ฮัสท์ เบเฮสท์ (Hasht Behesht Palace) ซึ่ง หมายถึงวังที่เป็นเหมือนสวรรค์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1660 ในยุคของกษัตริย์ชาห์ สุไล มาน วังนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบเทคโนโลยี่ที่เหนือกว่า ชั้นที่ 2 ของ
ห้องต่างๆได้ถูกตก แต่งอย่างสวยงามด้วยสีของปูนปาสเตอร์พร้อมกับแกะภาพลวดลาย ซึ่งต่อมาในยุคของ ราชวงศ์กอจาร์ ฟาทห์ อาลี ชาห์ ได้ใช้เป็นที่พักสำหรับนางสนมที่โปรดปรานมากที่สุด 8 คน ก็เลยได้ชื่อใหม่ว่า พระราชวังแป่งสวรรค์ชั้นแปด ( Eight Paradises Palace)
ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ABASSIU HOTEL เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด
อิศฟาฮาน- จัตุรัสอิหม่าม - มัสยิดล็อตฟุลเลาะห์- พระราชวังอาลี คาปู – ตลาดอิสฟาฮาน – บินสู่เตหะราน ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม ( Imam Square) ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองอิศฟาฮานกล่าวกันว่า จัตุรัสแห่งนี้เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปด หมื่นกว่าตารางเมตรที่มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1612 โดย มีสถาปนิกอาลี อัค บาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้ เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตบแต่งเป็นรูปโดม ที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาชมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความงามและรสนิยมอันสูงส่งของชาวเมือง และได้ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 จัตุรัสนี้ถูกล้อมรอบด้วยงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกหลายแห่งทั่วทั้ง 4 ทิศ เป็นฝีมือของศิลปิน และสถาปนิกในสมัยศอฟาวิด ทางด้านใต้ของจัตุรัสมีมัสยิดอิหม่าม ทางตะวันออกมี มัสยิดชัยค์ฟุลลอยที่สวยงามทางด้านทิศตะวันตกมีพระราชวังอาลี คาพู และทางทิศเหนือ มีประตูใหญ่ที่ เรียกว่ากัยชาริยะฮ์และมีตลาดใหญ่ประจำเมือง ใช้เวลาที่มีเที่ยวชมสถานที่สำคัญรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้

- นำท่านชม มัสยิดอิหม่าม ( Imam Mosque) หรือมัสยิดญามิอ์อับบาสที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 เป็นสัญลักษณ์ของอิศฟาฮาน ใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 26 ปี เป็นสุดยอดหนึ่งในศิลปะแบบอิสลามเปอร์เซีย และเป็นหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลก มี โดมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ชั้นนอกสูง 54 เมตร ชั้นในสูง 38 เมตร มีช่องว่างระหว่างชั้น 12 เมตร เพื่อผลในเรื่อง ระบบเสียงที่สามารถได้ยินไปไกล เน้นงานฝีมือด้านในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบตลอดทั้งเสามินาเรต ที่สูงเสียดฟ้าโดยใช้โองการอัลกุรอานจารึก ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรประณีต เป็นหอคอยสำหรับอะซานเรียกผู้ ศรัทธาไปสู่การนมาซ ชมงานปูกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลายวิจิตรประณีต มัสยิดนี้มีอายุกว่า 400 ปี

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
- นำท่านชม มัสยิดล็อตฟุลเลาะห์ ( SHEIKH LOTFOLLAH MOSQUE ) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัส ตรงข้ามกับ พระราชวังอะลีคาปู เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของกษัตริย์ ชาห์อับบาสที่ 1 ถึงแม้จะออกแบบก่อสร้างเป็นมัสยิดด้วยขนาดที่ ค่อนข้างเล็ก แต่รูปทรงองค์ประกอบและการตกแต่งทั้งภายนอก ภายในอลังการไม่แพ้มัสยิดอิหม่าม เริ่มสร้างในปีเดียวกันกับ จัตุรัสอิหม่ามคือปี 1602 มาแล้วเสร็จในปี 1619 กินเวลาการก่อสร้างนานถึง 17 ปีกว่า นั่นก็เพราะต้องการ เน้นความวิจิตรบรรจงในการตกแต่งนั่นเอง ซึ่งก็นับว่าเหมาะสมกับความเป็นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์อย่างสมพระเกียรติทีเดียว

พระเกียรติทีเดียว - ต่อด้วยนำท่านชม พระราชวังอะลีคาปู ( ALI GHAPOO PALACE ) สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม เป็นอาคาร 6 ชั้นที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง บนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่าม สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตร การละเล่นต่างๆ และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่ง สามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน

- นำท่านสู่ ตลาดอิสฟาฮาน หรือบาซาร์อิสฟาฮาน (สมัยสุโขทัยรับเอาคำว่าบาซาร์นี้มาใช้เป็น ตลาดปสาน) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในแถบตะวันออกกลาง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของชาห์อับบาสที่ 1 เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กลางทางการค้าของจักรวรรดิ แม้เวลาจะล่วงมาเกือบครึ่งสหัสวรรษแล้วแต่ตลาดแห่งนี้ก็ยังคงมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันอยู่

เย็น
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางต่อไปยังเมืองเตหะราน
ค่ำ
ถึงเตหะราน นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก LALEH HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่แปด
เตหะราน- ซิตี้ทัวร์ - มิหลาด ทาวเวอร์ ABGINEH MUSEUM - MELLAT PARK

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ทุกท่าน CHECK OUT
- กรุงเตหะราน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เมืองนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศ ใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ซ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราว ค.ศ. 900 จากหมู่บ้านเล็ก ๆ และได้ถูกพัฒนาให้ เจริญรุ่งเรืองมาตลอดทุกรัชสมัยที่ทุกราชวงศ์ได้ขึ้นปกครองประเทศจนกระทั่ง สิ้นสุดราชวงศ์กอญัรและราชวงศ์ปาห์ลาวี ในปัจจุบันนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราว ประมาณ 10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจและ การธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
- จากนั้นนำท่านไปชม มิหลาด ทาวเวอร์ ( Milad Tower) ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ซึ่งมีความสูง 435 เมตร และเป็น 1 ใน 10 สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
บ่าย
จากนั้นชม ABGINEH MUSEUM อาคารทางประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามสร้างขึ้นเมื่อ 80 ปี ก่อน โดยคหบดีชาวเตหะราน จากนั้นในปี 1953 เป็นที่ทำการของสถานทูตอียิปต์ จากนั้นในปี 1976 รัฐบาล อิหร่านได้ขอซื้อคืนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องแก้วและเซรามิค
 
  - จากนั้น นำท่านสู่อุทยานเมลลัท (MELLAT PARK) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1968 และเรียบร้อยเมื่อปี ค.ศ.1975 มีพื้นที่ประมาณ 341 , 770 ตร.เมตร ภายในอุทยานมีน้ำตกจำลอง สวนสัตว์ ทะเลสาบเพื่อพายเรือ เล่น และยังได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีสวนดอกไม้อีกเป็นจำนวนมาก สนามหญ้าและ เนินเขา ซึ่งเหมาะที่จะเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
18.00

เดินทางสู่สนามบินอิหม่ามโคไมนี

21.10
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ W 5051 ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชั่วโมง

วันที่เก้า

07.10
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

คำแนะนำ สุภาพสตรีกรุณาเตรียมเสื้อแขนยาวที่มีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเสื้อแบบหลวมๆ ทีไม่เน้นสรีระ และเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย ปัจจุบันสายการบินไม่มีนโยบายแจกผ้าคลุมผมบนเครื่องบิน ลักษณะผ้าคลุมผมที่เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบผ้าพันคอที่สามารถพับเป็นสามเหลี่ยม เจ้าหน้าที่จะสาธิตวิธีคลุมผมแบบง่ายๆ ก่อนเดินทาง สุภาพบุรุษใส่ชุดสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กางเกงทำสวนหรือกางเกงชาวเล)

   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com