บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค
หุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก
สวนนิซานโดย สายการบิน AIR INDIA

กล่าวกันว่า ถ้าใครที่ได้ไปแคชเมียร์แล้ว ชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือช่วงก่อนไปแคชเมียร์ และ หลังจากไปเยือนแคชเมียร์มาแล้ว เนื่องจากแคชเมียร์เป็นดินแดนที่เมื่อไปเยือนแล้วยากที่จะลืม สัมผัสกับเส้นทางบินที่สวยที่สุดในโลกจากเดลีสู่ศรีนาคา เลียบเทือกเขาหิมาลัย ชมสวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งราบแคชเมียร์มงกุฎเพชรของอินเดียที่อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย มีเทือกเขาหิมะล้อมรอบทุกทิศทาง เหมือนมงกุฎเพชรที่ล้อมรอบที่หลากหลายด้วยดอกไม้นานาชนิดและทุ่งหญ้าที่เขียวขจีของแคชเมียร์ ทะเลสาบดาล ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใสสวย กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย เป็นกระจกสะท้อนความงามของทิวทัศน์ และท้องฟ้า ให้ภาพงามที่น่าอัศจรรย์ พักผ่อนบนเรือลำหรูที่สร้างจากไม้ชีดัลกลิ่นหอม และแกะสลักลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งลำ นกสีสวยจากไซบีเรียนานาพันธ์ที่แวะเวียนมาเล่นน้ำตลอดทั้งวัน ความสวยงามของแคชเมียร์ทำให้เกิดแรงบัลดาลใจของศิลปิน จึงมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอน ที่งดงามมากมาย แคชเมียร์ สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็นดินแดนที่สวยที่สุดในโลก และจะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมสำหรับผู้ที่ได้มาเยือน 
กำหนดการเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
วันที่หนึ่ง
06.00น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ W ประตู 9 สายการบิน AIR INDIA จะมีเจ้าหน้าที่และ หัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
08.50น.
เหินฟ้าสู่กรุงเดลลี ด้วยสายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI 333
12.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมนครเดลี ในเขตเมือง New Delhi ที่มีการจัดผังเมืองเป็นระเบียบตามแบบอังกฤษ ผ่านถนนราชบาทอันกว้างใหญ่ที่คนนับล้านจะมาชุมนุมดูขบวนพาเหรดในวันชาติ 26 มกราคม ชม อินเดียเกต ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองเดลลีของอังกฤษมาก่อน รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกตขึ้นในปี 1931 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียผู้เสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่แนวพรมแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซุ้มประตูชัยมีความสูงถึง 24 เมตร ที่เด่นสง่าเหมือนประตูชัยในปารีส ชื่นชมถนนหนทาง โดยรอบประตูชัยที่ถูกขนานนามว่า ชองป์เอลิเซ่แห่งเอเซีย นำผ่านชม รัชตะปติบาวัน (President House) ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบที่พักอาศัยของประธานาธิบดี ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ สังสัทภวัน (ที่ทำการรัฐสภา) ทางใต้ของรัชตะปติภวันคือ อาคาร ตีรมูรติภวัน ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์รำลึก ยวาหระลาล เนห์รูตั้งอยู่ภายใน ในส่วนที่เคยเป็นที่พำนัก เดิมของท่าน มีทั้งห้องหนังสือห้องนั่งเล่น ห้องนอน และนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ช่วงการเรียกร้องเอกราชให้ชมส่วนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยัง นำท่านผ่านชม รัฐสภา (Praliament House)

นำท่านเดินทางไป ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียนับแสนชิ้น ที่ตกทอดมาตั้งแต่อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ( Indus Valley relics) แสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์อินเดียที่มีอายุกว่าห้าพันปี รวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำค่าของเอเชียกลางจากเส้นทางสายไหม นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก จะต้องเข้าไปสักการะเมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นั่นคือ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกไม้สักแกะสลักปิดทอง ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้มอบให้เป็นของขวัญแก่รัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ส่วนยอดของบุษบกทำจากทองคำแท้ ประดับอัญมณีบนยอด พระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นพระบรมอัฐิขนาดประมาณ 1 .5 - 2 นิ้ว ปัจจุบันบุษบกดังกล่าวประดิษฐานอยู่กลางห้องโถงทางปีกซ้ายของพิพิธภัณฑ์

เดินท่างสู่ Old Delhi จากนั้นนำชมกุตุปมินาร์ (Qutub Minar) หอคอยที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปฤกวิราช เพื่อให้พระธิดาขึ้นไปดูแม่ยมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ ชมมัสยิดที่สร้างด้วยหินสีแดงแกะสลักเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาและคำสวดจากคัมภีร์โกหร่าน ผ่านจัมมามัสยิด สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี ค.ศ. 1650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี โดยใช้คนงาน 5, 000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20, 000 คน ขนาดใหญ่โตเป็นที่ 2 ของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผ่านป้อมแดง Red Fort ป้อมปราการป้องกันข้าศึก ซึ่งสร้างโดยหินทรายสีแดง สร้างต่อเติมปี 1659 โดยมหาราชาชาร์ จาฮาน ใช้เวลาสร้าง 9 ปี เหตุที่มีดำริให้สร้างป้อมนี้ เพราะพระองค์จะย้ายราชธานีจากอัครามาที่เดลลี ยังไม่ทันย้ายก็ถูกจับขังโดยพระราชโอรสองค์ที่ 3 นามว่า พระราชโอรสออรังเซป ชมอนุสรณ์สถานท่านมหาตมะคานธี ที่ราชฆาต บุคคลผู้ซึ่งเปรียบเป็นบิดาแห่งประเทศอินเดีย ผู้นำการเรียกร้องเอกราชแบบอหิงสา ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 30 มกราคม 1948 รวมอายุได้ 78 ปี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน ท่านเดินทางเข้าที่พัก CROWNE PLAZA
Twin District Centre, Sector 10, Rohini, New Delhi, Delhi 110085, India
TEL: +91 11 4488 4488

วันที่สอง
เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ – สวนนิชาน – สวนชาลิมาร์ ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
11.10 น.

ออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 821

(รับประทานอาหารว่างวันบนเครื่องบิน)

13.45 น.

ถึงสนามบิน เมืองศรีนาคา นครหลวงของแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รถท้องถิ่น (นั่งคันละ 5 ท่าน ไม่มีแอร์ ) อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี - นำท่านเดินทาง เข้าที่พัก DELUXE HOUSEBOAT ณ Nagin Lake ทะเลสาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก Taj Mahal มาพักผ่อนกับคนที่เป็นที่รักพระนางมุมตัส มาฮาล ปัจจุบันเมืองศรีนาคาเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์บนดินสำหรับคู่ฮันนีมูน หรือท่านที่รักธรรมชาติใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปสัมผัสแม้เพียงครั้งหนึ่งในชีวิตหลังจากที่เก็บสัมภาระที่พักโรงแรมลอยน้ำ แล้ว

บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
- นำท่านเดินทางชมเมืองศรีนาคา ชม สวนชาลิมาร์ (MUCHAL GARDEN SHALIMA)
ที่เสด็จ ประพาสน์ของพระเจ้าซาร์เจฮานยามที่สิ้นสงครามแล้วจะเสด็จมาประพาสน์เพื่อหาความสำราญ
กับนางอันเป็นที่รักพระนางมุมตัส มาฮาล ต่อด้วยชม สวนนิชาร์ต (MUCHAL GARDEN NISHAT) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในราชวงค์โมกุลมีน้ำพุ และมีทัศนียภาพระหว่างทะเลสาบดาลและเทือกเขาที่เป็นที่นิยมจนเป็นต้นแบบในการสร้างสวนน้ำพุจำลองใน
ราชวังของราชวงศ์โมกุลที่มีทัศนียภาพระหว่างทะเลสาบดาลและเทือกเขาซาร์วัน
-นำท่านเที่ยวชม เทศกาลดอกทิวลิปบาน เที่ยวชมดอกทิวลิปหลากสีสันที่บานสะพรั่งทั้งสวน มีฉากหลังที่เป็น
ภูเขาสวยงาม ให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือที่พัก KASHMIR VISION HOUSE BOAT
Helal Group of Houseboats, P.O. Box 84, Srinagar, Kashmir

วันที่สาม
กุลมาร์ค – ยอดเขากุลมาร์ค (เคเบิลคาร์) ( B/L/D )

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางไปด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่กุลมาร์ค ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร (สูง 2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เป็นภูเขาที่สวยงาม ที่สุดในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูชุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่ สูงที่สุดในโลก และ มีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์ค จะผ่านทุ่งนาข้าว (ในฤดูร้อน) หมู่บ้านชาว พื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะที่สลับซับซ้อน อันสวยงามยิ่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ชมวิวที่สวยงามดุจสวรรค์ จนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามของกุลมาร์ค ได้เวลาสมควรเดินทาง กลับเส้นทางเดิม
เย็น

บริการอาหารค่ำบนเรือ หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก KASHMIR VISION HOUSE BOAT
Helal Group of Houseboats, P.O. Box 84, Srinagar, Kashmir

วันที่สี่
ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กราเซีย-ทุ่งหญ้าป่าสน ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
 

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คำว่า "โซน่า" แปลว่าทอง "มาร์ต" แปลว่าเส้นทาง ในเส้นทางนี้ในอดีตเป็นเส้นทางค้าขายใน ตำนานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

- ชม หมู่บ้านกันเดอร์บาล ( GANDEBAL) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำซินด์ แม่น้ำสายสำคัญที่มีต้นทางมาจาก ปากีสถานและเป็นที่มาของตำนานมากมาย เส้นทางนี้สามารถเดินทางไปเมืองเล หรือลาดัก ชายแดน อินเดีย-ทิเบตประมาณ 300 กว่ากิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางมีภูเขา แม่น้ำ วิวทิวทัศน์ และหมู่บ้านสไตล์ อินเดียผสมผสานกับวัฒนธรรมทิเบต สวยงามมาก

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน
บ่าย

ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการเดินทางในอดีต ขี่ม้าชมความงามของกราเซีย (ไม่รวมค่าขี่ม้า)

(หิมะที่ปกคลุมภูเขาตลอดทั้งปี) ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,743 เมตร ชมแม่น้ำ และลำธาร บรรยากาศจำลองการเดินทางของพ่อค้าในอดีตและที่นี่คือ PARADISE ON EARTH สวรรค์บนดินอีกแห่ง หนึ่งของแคชเมียร์ จากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นเลื่อนหิมะ
16.00 น.

ออกเดินทางกลับเมืองศรีนาคา ชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ชม สุเหร่า ซาร์ฮัมดาน ( Shaha Hamdan) ที่สร้างเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ หากมีเวลาพอ

- นำท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ณ Deluxe House Boat

พักผ่อนอิสระที่ KASHMIR VISION HOUSE BOAT
Helal Group of Houseboats, P.O. Box 84, Srinagar, Kashmir

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า
ศรีนาคา – เดลลี – อัครา ( B/L/D )

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
นั่งเรือพายชิคาราในทะเลสาบ ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง

11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
14.25 น.
เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน AIR INDIAเที่ยวบินที่ AI 822
17.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางถึงสนามบินเดลี นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งสู่ เมืองอัครา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Radisson Blu Plaza
NH 8, Mahipalpur, New Delhi, DL 110037, India
TEL: +91 1800 180 0333

วันที่หก
อัครา - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เดลลี ( B/L/D )

เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
 

หลังอาหารนำท่านเข้าชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญ 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นำท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป

- นำท่านถ่ายรูปกับ ลานน้ำพุ ที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่าง ๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจาก เปอร์เซีย อาคารตรงกลาง เป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ ฝังพระศพ ของพระ นางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 2 2 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20,000 คน

- นำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว

เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำ ด้วยรูปอาคารแบบเดียว กันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน      นำท่านเข้าชม อัคราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา

 
 

พระโอรสคือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาด ยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุล ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย จากนั้นนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้อง ที่ประทับ ของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดา องค์ต่าง ๆ ต่อด้วยชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นนำชม ลานสวนประดับดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับ แห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย ให้ นางในฮาเร็ม

13.00น.

บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ นครเดลลี
(ระหว่างการเดินทางจะให้ท่านได้นอนพักผ่อนกันในรถโค้ช ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำท่านเดินทางเข้าที่พัก JW Marriott Hotel New Delhi
Asset Area 4 - Hospitality District, New Delhi, 110037, India
TEL: +91 11 4521 2121

วันที่เจ็ด เดลลี-กรุงเทพฯ ( B/-/- )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางไปยังสนามบินอินทิราคานที

13.25 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332
19.20 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

บริการนี้รวม

 
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ตามรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรสายการบิน Air India ตลอดเส้นทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันทุกแห่ง
 • ค่ายานพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ ( ในแคชเมียร์เป็น รถ INNOVA 5 ท่าน / คัน หรือ TEMPO 9 ที่นั่ง / ในเดลฮีและอัครา เป็นรถบัส 35-40 ที่นั่ง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึง เคเบิ้ลคาร์ขึ้นกุลมาร์คถึงเฟส 1
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์อำนวยความสะดวกจากบริษัท ฯ ตลอดเส้นทาง
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น / Escort ตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการยกกระเป๋าท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก . ตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมและบริการยื่นวีซ่า
 • ค่าทิป ร้านอาหาร โรงแรม
 • อาหารเสริมต่าง ๆ จาก กทม.
 • น้ำผลไม้ น้ำแร่ ระหว่างเดินทาง

บริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเอง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( คิดจากค่าบริการ )
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าขี่ม้าที่ SONAMARG , ค่าขึ้น CEBLE CAR เฟส2 ที่กุลมาร์ค
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 35 USD / ท่าน

เงื่อนไขในการบริการ

บริษัท ฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน เรือสำราญ โรงแรม ภัตตาคาร

บริษัท ฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน

บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามที่เหมาะสมได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดย

บริษัท ฯ จะดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เดินทางและมาตรฐานในด้านการบริการ

 

   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com