บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

มหัศจรรย์ถ้ำมรดกโลก 6วัน 4คืน
มุมไบ - ออลังกาบัด - อะชันตา
ออโรลา - กันเหรี -เอเลเฟนต้า

มุมไบ / บอมเบย์ ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก
ศูนย์กลางด้านการค้า พาณิชย์ของอินเดียเมืองที่เคย

เป็นสินสอดของพระนางแคเธอรีนแห่งบรากันซามอบให้เมื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าชาร์ลที่ 2 ชมวิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ ถ้ำอะชันต้า- เอลโลร่า ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมศรัทธาของมนุษย์ ศาสนสถาน ที่ขุดเจาะ สลักเสลาแต่งเติมจิตรกรรมจากภูผาหิน อายุ 1200-1800 ปี สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
กรุงเทพฯ – มุมไบ
17.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบินแอร์อินเดีย (แถว W ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
20.30 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ มุมไบ โดยเที่ยวบินที่ AI 331
23.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานมุมไบ เมืองท่าทางการพาณิชย์แถบอินเดียตอนใต้ ที่ได้รับสมญาว่า ลอนดอนแห่ง อินเดีย   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นำท่านที่พักโรงแรม @ Vitz Hotel Mumbai 4* /เทียบเท่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256 1
มุมไบ – ถ้ำกันเหรี - ออรังกาบัด

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมถ้ำกันเหรี.. Kanheri Caves ซึ่งหมายถึงภูเขาสีดำ ชื่อของถ้ำนั้นมาจากภาษาสันสกฤต กันเหรี อยู่ห่างจากบอมเบย์ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 ไมล์ และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟโบรีวาลี ในเส้นทางนอกเมืองสายตะวันตกประมาณ 5 ไมล์ กันเหรี เป็นหมู่ถ้ำหิน ที่เจาะเข้าไปในภูเขา เพื่อใช้เป็นวัด วิหาร เจดีย์ และกุฏิที่พำนัก ของพระภิกษุสงฆ์ ในภูเขาหลายๆ ลูกที่เชื่อมต่อเนื่องกัน จึงมีถ้ำหินเจาะนี้ เป็นจำนวนมาก.กันเหรีได้เคยเป็น ศูนย์กลางของ พระพุทธศาสนา เป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้ว.    ที่กันเหรีมีถ้ำหินเจาะเข้าไปในภูเขา มากกว่า 100 ถ้ำ ส่วนมากใช้เป็นที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นกุฏิที่ใช้ทำสมาธิ.ถ้ำแต่ละถ้ำ มักเป็นห้องเดี่ยวเล็กๆ และมีเฉลียงเล็กๆ ข้างหน้าของแต่ละห้อง ถ้ำเหล่านี้สร้างขึ้น ในราว ต้นพุทธศตวรรษที่ 5 และอย่างช้าก็ราวๆ พุทธศตวรรษที่ 14 หรือเป็นห้องเดี่ยวเล็กๆ และมีเฉลียงเล็กๆ ข้างหน้าของแต่ละห้อง ถ้ำเหล่านี้สร้างขึ้น ในราว ต้นพุทธศตวรรษที่ 5 และอย่างช้าก็ราวๆ พุทธศตวรรษที่ 14 หรือ  ถ้ำและวัด ในอินเดียตะวันตกนี้ มีลักษณะสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1). แบบหินยานยุคแรก มักมีมาก่อน หรือ กลางพุทธศตวรรษที่ 5 2). แบบมหายานยุคหลัง มักมีมาหลัง พุทธศตวรรษที่ 6 มีถ้ำอีกถ้ำหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยศรียัชญา สาตการณี หรือ โคตมีบุตรที่ 2 มีที่นั่งที่ทำด้วยหิน เพื่อให้พระภิกษุ ใช้เป็นที่พักผ่อน มีป่าไม้อันรื่นรมย์ และมีธารน้ำ อันเยือกเย็น ในบริเวณนี้ แสดงให้เห็นถึง ความรักในธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย สงบ และไม่วุ่นวาย ของพระสงฆ์.จากคำจารึกในถ้ำที่ 76 กล่าวว่า นิกายอปรไศล ในพระพุทธศาสนา ได้อาศัยอยู่ ในวัดที่กันเหรีนี้ด้วย.ถ้ำเหล่านี้ เป็นถ้ำที่เคยมี พระภิกษุมาพัก อาศัยอยู่จริงๆ   มีที่นั่งเจริญจิตภาวนา เฉพาะองค์หนึ่ง ๆ จะเห็นได้ว่า กุฏิบางห้อง มีการเจาะทำที่เก็บน้ำฝน ไว้ใช้ มีที่ระบายน้ำทิ้งไป ถ้ำบางถ้ำ ก็มีการแกะสลักหิน อย่างสวยงาม.พระพุทธรูป ที่พบในกันเหรีนี้ ส่วนมาก เป็นพระพุทธรูป ในนิกายมหายาน ที่ มีขนาดใหญ่มาก สูงประมาณ 20-30 เมตรทีเดียว ใหญ่กว่าพระพุทธรูปที่ถ้ำอชันตา และเอลโลร่ามาก.บางถ้ำ ได้แกะสลัก พระพุทธรูปปางต่างๆ และพระโพธิสัตว์ต่างๆ ไว้กับฝาผนังถ้ำ    และบางถ้ำ ก็ยังมีการแกะสลัก คล้ายเป็นโบสถ์ หรือวิหาร และมีพระประธาน ประทับยืนก็มี, ประทับนั่งก็มี.บางถ้ำ มีการแกะสลัก  สถูปเป็นทรงระฆังบ้าง และมีหลังคาโบสถ์ เป็นทรงสาญจี มีพระประธานอยู่กลางห้อง.ถ้ำต่างๆ ในกันเหรีนี้ แต่ละถ้ำ ยากที่จะกำหนดอายุได้ และประวัติต่างๆ ก็มีน้อยกว่า ถ้ำที่อชันตาเสียอีก. ภายนอกถ้ำนั้น ดีมาก เพราะมีต้นไม้ ปกคลุมอยู่ อย่างร่มเย็น อากาศสบาย อยู่บนภูเขา มีความวิเวกสงัดดี เมื่อมองจากภายนอก ถ้าไม่สังเกต อาจจะไม่รู้ว่า ภายในมีถ้ำอยู่มากมาย.จากปากถ้ำ สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ได้กว้างไกล สวยงาม มียอดไม้ลิบๆ. นอกจากนี้ ยังมีลานหินบางตอน เป็นที่กว้างมาก จนสามารถใช้ เป็นที่ประชุมสงฆ์ หรือเดินจงกรมได้.   ส่วนระหว่างถ้ำต่อถ้ำ ก็มีทางเดิน ติดต่อกันได้ตลอด โดยมีระเบียงเชื่อม หรือมีถนนเล็กๆ ต่อเชื่อมระหว่างกุฏิ แต่ละหลัง. พิจารณาจาก สถานที่เหล่านี้แล้ว มีสัปปายธรรม เหมาะกับการ ที่จะเจริญจิตตภาวนา เป็นอย่างยิ่ง . สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ....

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองออรังกาบัด โดย เที่ยวบินที่ AI442
17.05 น.
ถึงสนามบินออรังกาบัด... นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
19. 30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

ที่พักโรงแรม  Lemon Tree Hotel /เทียบเท่า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256 1
ออรังกาบัด – เอลโลล่า – บีบี กา มักบารา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ถึง ถ้ำเอลโลร่า “ ถ้ำของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน” ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ซึ่งเป็นของพุทธสถาน 12 ถ้ำ เทวสถานในศาสนาฮินดู 14 ถ้ำ และศาสนสถานของเชนอีก 8 ถ้ำ เกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา นมัสการพระพุทธรูปอายุกว่า 1,200 ปี ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณตลอดทั้งเหล่านางเทพอัปสรและอีกมากมายสุดที่จะบรรยาย
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ ออรังคบัต   ชม บีบี กา มักบารา (Bi Bi Ka Maqbara) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี) สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองออรังกาบัด แวะเลือกซื้อของฝากอาทิ เครื่องเงิน เครื่องหนัง และผ้าพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่ พัก

19. 30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

ที่พักโรงแรม  Lemon Tree Hotel /เทียบเท่า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ออรังกาบัด – ถ้ำอะชันต้า – ป้อมเดาลาตาบัด - มุมไบ
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ ถ้ำอะชันต้า “ ถ้ำมรดกโลก” ที่ยิ่งใหญ่ ชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ โดยเจาะเป็นปราสาทขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจิตร ค้นหาความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ณ “ ถ้ำอะชันต้า” พุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินหุบเขา เหนือแม่น้ำวโฆระ เป็นศูนย์กลางสำนักปฎิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนา พุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่า และมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษ ภายในถ้ำขนาดมหึมากว่า 30 ถ้ำที่ถูกขุดเจาะด้วยฝีมือมนุษย์ สลักเสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลาที่สกัด และตบแต่งขึ้นจากหินชิ้นเดียวกับพื้น และผนังถ้ำภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลาที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุม จะทำให้ท่านพิศวง ประทับใจไม่รู้ลืม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำชม “ ป้อมเดาลาตาบัด” ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะและถูกกษัตริย์อลาอุดดินคัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ. 1839 กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมอยู่พักหนึ่ง ก่อนถูกทิ้งร้างย้ายไปสร้างเมืองออร์รังกาบัด ชมซากมัสยิดที่ยังเหลือซากเสาจำนวน 106 ต้น ชมป้อมปราการ พระราชวังบนเสาอายุกว่า 700 ปี ชม วัดกริชเณศวร ภายในวัดประกอบประไปด้วยเทวรูป พระพิฆเณศวร และศิวลึงค์

รับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินออรังกาบัด

20.20 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมุมไบ (บอมเบย์) โดย เที่ยวบินที่ AI 441

21.30 น.

ถึงสนามบินภายในประเทศ มุมไบ.

นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม Vitz Hotel 4* /เทียบเท่า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
มุมไบ – เกาะช้าง (Elephanta Cave) - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งโคลาบา
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ช่วงเช้า

นำท่านล่องเรือท่ามกลางมหาสมุทรอินเดีย สู่ “ เกาะช้าง” (Elephanta Island) หรือ “ ฆรบุรี” ซึ่งชาวโปรตุเกสเรียกเกาะแห่งนี้ว่า “ เกาะช้าง” เข้าสู่ “ ถ้ำช้าง” (Elephanta Cave) เพราะเคยมีรูปสลักช้างขนาดยักษ์ ตั้งอยู่แต่ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายไปไว้ยังสวนสัตว์ในเมืองมุมไบชม “ ถ้ำเอเลเฟนต้า” (Elephanta Cave) ซึ่งเป็นเทวาลัยถ้ำ อันอลังการตั้งอยู่หลายแห่งภายในถ้ำ สลักเสลาอย่างสวยงาม เทวาลัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขุดเจาะขึ้นในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติมากรรมชิ้นเอกเป็น เทวรูป “ มเหศวรมูรติ” หรือ “ พระตรีมูรติ” ขนาดครึ่งองค์ สูง 5 เมตร เป็นรูปที่รวมเทพทั้ง 3 พระองค์ คือ “ พระศิวะ พระพรหม และพระนารายณ์” มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้ขอพรจาก “ พระตรีมูรติ” จะมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิต ทั้งความรัก และการงาน ให้ท่านได้มีเวลาชื่นชม ความงดงามภายในถ้ำ และบันทึกภาพ เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย
นำท่านชมทัศนียภาพเมือง “ มุมไบ” หรือนครลอนดอนแห่งอินเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มีทั้งแบบอังกฤษโกธิค แบบอินเดียผสมอาหรับ เช่น สถานีรถไฟ The Prince of Wales Museum of Western India หรือ “ พิพิธภัณฑ์แห่งเวลล์” และ “ มหาวิทยาลัยบอมเบย์” (University of Bombay) ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม วิคทอเรียเทอร์มินัส ที่ทำการรัฐบาลและอาคารมหาวิทยาลัยมุมไบ ที่สร้างเลียนแบบกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นำท่านเดินทางสู่ “ วัดสิทธิวินัยยัค” (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “ พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ภายในวัดที่คลาคล่ำไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้สักการะองค์ท่านแล้ว จะมีพิธีกรรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำคือให้ท่านได้กระซิบคำอธิษฐานต่อ รูปปั้นหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย

จากนั้น ให้ท่านได้บูชาเครื่องราง , รูปบูชาขององค์ท่าน ตามอัธยาศัย เดินทางต่อสู่พิพิธภัณฑ์คานธี ซึ่งในตอนที่ต่อต้านรัฐบาลอังกฤษท่านเคยได้อาศัยอยู่ที่นี่ขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นิทรรศการ ให้ท่านได้ทราบถึงประวัติในช่วงเวลาต่างๆ ในสมัยนั้นที่ท่านมหาบุรุษได้ต่อสู้เพื่อเอกราชแก่ประเทศอินเดีย และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เริ่มต้นในการใช้วิธีสัตยาเคราะห์ อหิงสา อีกด้วยให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ...
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร …. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อตรวจเอกสารเดินทาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
มุมไบ – กรุงเทพฯ
01. 45 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อินเดี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ AI 330
07. 20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ.
   
 
อัตราค่าบริการ
 
ห้องพักคู่ ( บาท/ท่าน )
 
41,900
 
***หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน***
  อัตรานี้รวม
 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

- ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ ระดับเดียวกัน

- ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

- ค่าทิปห้องอาหาร , พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า E-visa ราคาท่านละ 60 USD

- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- อาหารเสริมจาก กทม.

- ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ ( น้ำหนักไม่เกิน 3 0 กก . )
   
  อัตรานี้ไม่รวม
  - ค่าทิปคนขับรถและเด็กรถ ประมาณ วันละประมาณ 3 USD / ท่าน/วัน หรือประมาณ 200 รูปี/ท่าน/วัน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ
   
  การสำรองที่นั่งและเงื่อนไขการชำระเงิน
 

- กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมเงินมัดจำท่านละ 5,000.- บาท

- ส่วนที่เหลือจะต้องชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ คืนเงิน มัดจำ

- กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน มิฉะนั้นจะหัก เงิน มัดจำ 5 0%

- หากท่านยกเลิก/ งดการเดินทางภายใน 7 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดที่ชำระไว้

   
 

หมายเหตุ

 

- ราคาท่องเที่ยว นี้ต้องมีผู้โดยสาร/ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

- รายการ ท่องเที่ยว นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน / ภัยทางธรรมชาติและเหตุการณ์ทางการเมือง ฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

- บริษัทฯมีสิทธิ์ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจจะแก้ไขได้

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหายของทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่เสื่อมเสีย และด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว ฯ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com