บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

Scandinavia

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ– ออสโล

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศชั้น 4ประตู 9 สายการบิน ฟินแอร์
09.05น.
เหิรฟ้าสู่ออสโล โดยสายการบินฯ Finnair เที่ยวบินที่ AY 090
15.15 น.
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์
19.15 น.
ต่อเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ AY 657
19.45 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงออสโล ( OSLO) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็น อาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใด คนส่วนใหญ่ในแถบนี้จึงมี เชื้อสายไวกิ้งกันเกือบทั้งสิ้น นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

( เวลาที่ยุโรปช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

- นำท่านเดินทางสู่โรมแรมที่พักRadissonBlu Scandinavia หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
ออสโล –พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–อุทยานฟร็อกเนอร์–ลานกระโดดสกีจัมฟ์–
ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเกท - เมืองเกโล

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 

- นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง( viking ship museum) เป็นอาคารชั้นเดียว ที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ลำ ที่สร้างจากไม้โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ดและแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เชิญชมตำนานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษของชาวนอรเวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อน
โลกด้วยพาหนะนี้ ชาวไวกิ้งใช้เรือในการรบ ทำการค้า และออกสำรวจหา ดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่เด่นสง่า คือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทำจากไม้โอ๊ค ใช้ ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึ้นเพื่อกษัตริย์ไวกิ้งใช้ในการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล

 

- นำท่าน ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ( frogner park) หรือ สวนฟร็อกเนอร์ ตั้งอยู่ย่านถนนคนเดิน คาร์ล โจฮัน เกทกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ตื่นตาตื่นใจในผลงานของ ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟวิกเกแลนด์ จำนวน 212 ผลงาน ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี ในการแกะสลักรูปเหมือนจาก หินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดกลางแจ้งในเรื่องราว เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ สวนนี้ยังมีสะพาน , น้ำพุ , สระน้ำ , สนามกีฬา และ พื้นที่จัดกิจกรรมปิคนิค- อาบแดด-เล่นเกมส์ และผ่อนคลายในช่วงฤดูร้อน ถือเป็นสวนที่ใหญ่สุดในกรุงออสโล มีพื้นที่ถึง 32 เฮคเตอร์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ชมลานกระโดดสกีจัมฟ์ โฮเมนโคเล่น ออสโล ( holmenkollen ski jump arena) ของเมือง

ออสโล “ โฮเมนโคเลน ” ประเทศนอร์เวย์ ที่สูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ซึ่งนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1952 โดยปกติในช่วงเดือน มีนาคม ที่นี่ เป็นสถานที่ชุมนุมและแข่งขันของนักเล่นสกีทั่วโลก สามารถจุ ผู้ชมได้ถึงหลายหมื่น คน เชิญขึ้นไปชมลานสกี ก่อสร้างบนเนินเขา และเจอต้นไม้ใหญ่สลัดใบทิ้งร่วงหมดแล้ว รับความ หนาวเย็น ได้บรรยากาศที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง อิสระช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเกท ( karljohangen gate) เป็นแหล่ง Shopping ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมี ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่า ประเทศ นอร์เวย์จะมีสินค้าที่แพง แต่ก็ยังมีช่วงลดราคาสินค้า คือ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ และ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
- จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล ( GEILO) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เดินทางถึงเมืองเกโล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก โรงแรม DR. HOLMS หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เมืองเกโล–ไมดาล รถไฟสายโรแมนติคไมดาล–ฟลัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
9.40 น.
นำท่านออกเดินทางสู่สถานีไมดาล ( MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูง จากระดับน้ำทะเลกว่าพัน เมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอรเวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคง เหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ถึงสถานีไมดาล ( MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูง จากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอรเวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลน

- นำท่านนั่ง รถไฟตามเส้นทางสายโรแมนติคไมดาล-ฟลัม ( THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) ที่โด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ ชมความสวยงามของสองข้างทางที่สวยงามเกินคำบรรยาย ท่านจะได้ชมฟยอร์ดที่สวยงาม อันเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วดลกให้มาเยือน เส้นทางรถไฟนี้จะ ผ่านอุโมงค์ลอดภูเขาสะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก KJOSFOSSEN ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย

- เดินทางถึง เมืองฟลัม ( FLAM) เมืองเล็กๆราวเทพนิยายสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอรวีเจี้ยน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก โรงแรม Fretheim หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฟลัม
ล่องเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่–กุดวาเก้น–วอสส์ - เมืองเบอร์เก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

- นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เมืองฟลัม เพื่อให้ท่านได้ ล่องเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เพื่อ ชมความงามของซองฟยอร์ด(ประมาณ 2 ชม.) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุดและแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุด ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝั่ง เหมือนภาพวาดในจินตนาการ จนถึง เมืองกุดวาเก้น เดินทางถึง เมืองกุดวาเก้น ( GUDVANGEN) เนียรอยฟยอร์ด ( NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์สฟยอร์ด ( Aurlandsfjord) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ Songnefjord ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ Sognefjord อีกทั้งยังเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีกด้วย

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

14.00 น.
รถบัสนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอสส์( VOSS) เมืองน่ารักของนอรเวย์ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1907 ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น ( BERGEN) ( 102 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

- จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Royal หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองเบอร์เก้น - สต๊อคโฮล์ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ชมเมืองเบอร์เก้น ย่านเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศด้วย ชมบริเวณ ท่าเรือเก่าบริกเกน ( BRYGGEN) หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่าง ๆ อาคาร

บริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ / มีเวลาให้ท่านเลือกเดินเล่น ซื้อของฝาก ของที่ระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึ่งมีทั้งย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเบอร์เก็น เพื่อเดินทางสู่กรุงสต็อคโฮล์ม โดยสายการบิน SK หรือ Norwegian Airlines

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เข้าที่พัก โรงแรม Clarion หรือเทียบเท่า

วันที่หก
สต๊อคโฮล์ม (ทัวร์สวีเดน)
– ศาลาว่าการ – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ชมซิตี้ฮอลล์
ผ่านชมแกมล่าสแตน- พักบนเรือสำราญ ซินเลียไลน์- เฮลซิงกิ

เช้า
บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของเรือ
09.30 น.

เรือสำราญเทียบท่า นำท่านเที่ยว ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ ความงามบนผิวน้ำ ” Beauty on Water หรือ “ ราชินีแห่งทะเลบอลติค ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก
Baltic Sea ทะเลสาบมาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ , ทำเนียบรัฐบาล , เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa Museum เรือรบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี “ เรือรบวาซาร์ ” ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงาม และน่าเกรงขาม แต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์
ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วและถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกู้ขึ้นมาและนำมาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

- จากนั้นเข้า ชมซิตี้ฮอลล์ ” หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ RagnarOstberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล โนเบล

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารไทยที่ SAWASDEE RESTAURANT

บ่าย

นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน แล้วผ่านไปชม แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด

- จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น “ ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ ” หรือย่าน Walking Street อันทันสมัย อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

16.45 น.
นำคณะเดินทาง สู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ ซิลเลียไลน์ ”Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร , ร้านอาหาร , บาร์ไนต์คลับ , ดิสโก้เธค , ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว , ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงเฮลซิงกิ อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ
ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก : บนเรือสำราญซิลเลียไลน์: Silja Line
( พักห้องละ 2 ท่าน ในหแบบ Commandore 25 ตรม.)

ห้องพักแบบ PROMENADE
ลดราค 2000 บา / ท่าน High- quality 11m2 cabins for 2-4 peop le with windo ws overlook i ng the Promenad e. The lower b eds can be converted into a double bed. Decks 8 - 11. Cabi ns also for allergic persons and disabled.

CLASS - ลดราคา 2000 บาท / ทาน
High-class , 11m2 cabins w ith sea vi ew for 2-4 persons on decks 5 and 8-11. The lo w er beds can be converted in to a double bed. The re is also TV in A - class cabins. Cabins for disabled (not on deck 5) and passengers travelling w i th pets also available.

ห้องพักแบบ C- CLASS ลดราค า 2800
11m 2 inside cabins for 2-4 persons on deck 2 (the l o w er beds can be converted into a double bed). Some of the cabins are for allergic p ersonsand for passen g ers travelli ng wi th pets.

วันที่เจ็ด เฮลซิงกิ
ชมโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – จัตุรัสรัฐสภา – ชมอนุสาวรีย์ฌองซีเบเลียส
ย่าน ถนนเอสปลานาดิ - ตลาดนัดริมทะเล

เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

-เดินทางถึงเฮลซิงกิ นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมรอบกรุง เฮงลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียมซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย
เจ้าของสมญานาม “ ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก ” - ชมอนุสาวรีย์ฌองซีเบเลียส( SIBELIUS MONUMENT) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนซีเบเลียส( SIBELIUS PARK) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับฌอง ซิเบเลียสออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟินน์ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน อนุสาวรีย์ซีเบเลียสนี้มีน้ำหนักถึง 24 ตัน

จากนั้นนำท่าน เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง โบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่ง โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน
“Helsinki's most popular tourist attractions" อีกด้วย

- ต่อจากนั้นเยี่ยม ชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

เที่ยง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา ( SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัส
นี้คือมหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “ เรดส์ ” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

ชม ย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดังนำท่านชม “ ตลาดนัดริมทะเล ” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี , ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมนำท่านเดินทางสู่โรมแรมที่พัก Radisson Blu หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เฮลซิงกิ– อิวาโล– ทะเลสาบอินารี – ฟาร์มกวางเรนเดียร์
ซาริสเซก้า – พักโรงแรมอิกลู GLASS IGLOO

เช้า ทุกท่านพร้อมกันที่ LOBBY ของโรงแรม เพื่อทำการ CHECK OUT
0 8.00น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอิวาโร ด้วยเที่ยวบินที่ AY 557

12.40 น.

เดินทางถึงเมือง อิวาโร หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมืองอิวาโล ( IVALO) ( 300 กิโลเมตร) เมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ดินแดนแห่งศูนย์กลางชาวแลปป์ ( LAPLAND) ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มักเป็นชาวแลปป์หรือซามิ ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก ดินแดนแถบนี้มักมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าร้อนบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มของต้นสน และป่าเบิร์ชซึ่งตัดกับท้องฟ้าใสดูงดงามสุดบรรยาย

- นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

ออกเดินทางต่อสู่ดินแดนทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ผ่านชมทะเลสาบอินารี แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่กับเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ ( Sami) แวะหาซื้อของที่ระลึกจากชาวแลปป์ อาทิหนังกวางเรนเดียร์ และผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากกวาง ตลอดจนของพื้นเมืองที่มีอยู่ในด้านนี้โดยเฉพาะ

- นำท่านแวะเยี่ยมชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ Reindeer Farm เข้าพิธีต้อนรับของชาวแลปแลนด์ จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชา
ขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาวชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และเล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์ *****พร้อมรับประกาศนียบัตรการขับขี่กวางจากทางศูนย์กวางฟินแลนด์*****

- นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้าเพื่อ นำท่านเข้าสู่ที่พักที่หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน
( Igloo Village Kakslauttanen) พร้อม บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ : Glass Igloo Hotel

ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ ( Lapland) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพรนที่ท่านจะต้องประทับใจ ไม่มีวันลืม สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้ สร้างด้วยกระจกนำ
 

ความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะ ทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยัง ป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ำแข็งเกาะ เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดต่ำลงมากกว่า - 30 องศาเซลเซียสก็ตาม อีกทั้งห้องพักแสนสบายนี้ยังมีห้องน้ำ และเตียงสุดหรูไว้คอย บริการ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์น้ำแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะถูกสร้างขึ้นทุก ๆ ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น- หากโชคดีท่านอาจได้พบความงดงามของแสงเหนือ ( Northern lights) หรือปรากฏการณ์

แสงออโรร่า ( Aurora Borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน ท่ามกลางท้องฟ้าที่ใสดุจคริสตัล มองเห็นดาวนับล้านดวง โดยสามารถชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์นี้ได้จากภายในห้องพักส่วนตัวอันแสนอบอุ่น และสะดวกสบาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม *** การพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ณ ขณะนั้น ***

วันที่เก้า
ซาริสเซก้า – ARCTIC SNOW SAFARI
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้–พักโรงแรม GLASS IGLOO
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Option tour
- หลังอาหาร สนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุด อาร์กติกสโนว์ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “ สโนว์โมบิล ” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในหมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน
- จนกระทั่งถึง ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ( HUSKY FARM) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพ ในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยาก ในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วย ความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ ( Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

- นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN

วันที่สิบ
ซาริสเซก้า –อิวาโร – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ ฯ

เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น .
ทุกท่าน CHECK OUT จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิวาโร เพื่อบินสู่ กรุงเทพ
13.05 น.
เหินฟ้าสู่ เฮลซิงกิ ด้วยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 557
14.35 น.
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์
16.40 น.

ต่อเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ AY 89

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพ ฯ

07.25 น.
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

****************************************

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com