บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

อียิปต์ - ทะเลทรายขาว - ล่องแม่น้ำไนล์
“ไคโร-อเล็กซานเดรีย-บาฮาริยา-ฟาราฟรา
อาบูซิมเบล-อัสวาน-ลุกซอร์ 12 วัน”

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ไคโร
22:00 น .
คณะ ฯ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว Q เคาเตอร์สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง ไคโร – เมมฟิส – มหาปีระมิดกีเซ – ไคโร
00:55 น .
เหินฟ้าสู่ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
05.40 น .

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านเดินทางสู่ กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณซึ่งมีอายุราว 5000 ปี ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่พลิกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชนชาติ
ชาวอียิปต์ก็ว่าได้ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า กษัตริย์เมเนส
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ได้ทำการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว
และทรงสถาปนาให้เมมฟิสเป็นราชธานีในเวลาต่อมา นำท่านชม รูปหินแกะสลักขนาดยักษ์ ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ของ องค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งถือเป็นองค์ฟาโรห์ที่เรืองอำนาจและมีความสำคัญมากที่สุดพระองค์หนึ่งของประวัติศาสตร์
แห่งชนชาติอียิปต์ก็อาจกล่าวได้ ระหว่างทางท่านยังจะได้พบกับตัวฐานรากของโบราณสถานและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลง
เหลืออยู่ในระดับพื้นดิน และ ต้นอินทผาลัม ที่ขึ้นอยู่อย่างสวยงามเรียงกันเป็นทิวแถวทอดยาว จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กัน
อีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkarah) เมืองโบราณอันเก่าแก่ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของอารยธรรมชนชาติชาวอียิปต์ให้ท่านได้สัมผัสกับ
ปีรามิดขั้นบันได (Stepped Pyramid) ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และยังเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมาอีกด้วย นอกจากนี้เมืองซัคคาร่ายังถือได้ว่าเป็นบริเวณสุสานโบราณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีสุสาน
ของกษัตริย์กว่า 20 พระองค์ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนไพร่ฟ้านับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 จนถึงช่วงปลายอียิปต์ยุคโบราณเป็น
เวลาติดต่อกันราว 3,000 ปี ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้ทราบเรื่องราวของปีรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึง
วิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Cristo Seafood
บ่าย
นำท่านเข้าชม “ มหาปีรามิด ” ( The Great Pyramids of Giza ) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก โดยหินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน นำท่านชม สฟิงซ์ ( Sphinx ) ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศรีษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โต ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย ( กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) ชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปิรามิดและทะเลทรายเป็นฉากหลัง หรือเดินเที่ยวตามอัธยาศัย ระหว่างเดินทางกลับ แวะชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ( Papyrus ) ณ สถาบันปาปิรุส ( Papyrus Institute ) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ในสมัยโบราณชาวอียิปต์โบราณใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ๆ พร้อมใช้เขียนคัมภีร์มรณะ ( Book of The Death ) พร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่า การทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พื้นเมือง Alsayad นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

Le Meridian PYRAMIDS หรือ Swiss Inn
Dreamland, 6th of October City, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 3855 33 08/9/10/11/12/4 - Fax: +20 2 3855 33 13
sipyramids@swissinn.net

วันที่สาม ไคโร - อเล็กซานเดรีย-ไคโร
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อเล็กซานเดรีย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม .

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs ) เริ่มก่อสร้างในคริสต์วรรษที่ 2 และถูก ค้นพบโดยบังเอิญโดยคนเลี้ยงลาผู้หนึ่ง ในปี ค . ศ. 1902 มีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร สุสานใต้ดิน
แห่งนี้แบ่งเป็น 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลง และ ลำเลียงศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้น ที่ 3 ใช้เป็นที่จัดพิธีและที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงวันเกิดและวันจากไปของผู้ตาย โดยจะมีการเลี้ยง สังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี้เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และ จานวางอยู่ จากการศึกษาและคำนวณของนักวิชาการ คาดการว่า ภายในสุสานใต้ดินแห่งนี้จะบรรจุศพกว่า 50,000 ศพนอกจากนี้สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรียยังถือได้ว่าเป็นสุสานใต้ดินของชาวโรมันที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด และสวยงามที่สุดในบรรดาแคตาคอมส์ที่ยังหลงเหลืออยู่ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ สุสานใต้ดินแห่งนี้ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง จากนั้นนำท่านชม เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) เสาแกรนิตสูง 27 เมตร เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ Pompey เป็นพระสหายคนสนิทของ ซีซ่า (Caesar) ซึ่งต่อมาในภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น Pompey ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ที่ซึ่ง Pompey ถูกสังหาร ตามตำนานเล่าขานกันว่า Caesar ได้เผาศีรษะของ Pompey ที่เสาแห่งนี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม (Serapeum) สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเซราปิส ในสมัยของปโตเลมี (Ptolemy) แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีกอยู่เพียงหนึ่งต้นและสฟิงซ์อีกสองตัว จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี ไคโร – Western Desert – บาฮาริยา
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่บาฮาริยา ระหว่างทาง ผ่านวิวทิวทัศน์ของ

ทะเลทราย ซาฮาร่า ( ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม .)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม The Sands Hotel นำท่านเข้าสู่ที่พัก
บ่าย

นำท่านชมวิถีชีวิตในโอเอซิส นำรถจี๊ปเดินทางสู่ทะเลสาบเกลือ ชมวิวทิวทัศน์ และให้ท่านได้นั่งชม อาทิตย์อัสดงเหนือสันทรายอันสวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักค้างคืน
วันที่ห้า บาฮาริยา – ทะเลทรายขาว – บาฮาริยา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว โดยรถจี๊ป

ระหว่างทาง ชมภูเขาคริสตัล ตะลุยท้องทุ่งทะเลทราย ทะเลทรายดำ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย
นำท่าน ท่องทะเลทราย ชมทัศนียภาพแปลกตา ภูเขาหินแกรนิตสีสัน สวยงาม เดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ และพักค้างคืนที่โรงแรม
วันที่หก บาฮาริยา – ไคโร
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมพิพิทธภัณฑ์ ชมมัมมี่ทองคำในยุคเกรคโค-โรมันที่ขุดพบใน บาฮาริยา ชมสุสานของเจ้าครองนคร

รับประทานอาหารกลางวัน ที่แค็มป์ใน บาฮาริยา

บ่าย
เดินทางต่อสู่ไคโร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม และ พักค้างคืนที่ LE MERIDIAN PYRAMIDS HOTEL

Address: 198 Pyramids St., Giza, Cairo, Egypt.

Tel: +202 35845099 Fax: +202 35845038
วันที่เจ็ด
ไคโร-พิพิธภัณฑ์- สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี – กรุงไคโรเก่า – ตลาดข่าน เอล คาลืลี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ( Egyptian Museum ) อันเลื่องชื่อของโลก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมวัตถุโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ จนกระทั่งยุคจักรวรรดิโรมัน โดยศิลปวัตถุโบราณมากมายกว่า 120,000 ชิ้น ได้ถูกเก็บรวบรวมและจัดแสดงเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองไว้ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติอันล้ำค่าขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมน ( Tut-Ankh-Amen ) ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์ไว้อย่างครบถ้วน ชม หีบศพทองคำแท้ ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง พร้อม หน้ากากทองคำลงยา ของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกงดงามวิจิตรเป็นอย่างมากใช้สำหรับสวมศรีษะมัมมี่ของฟาโรห์ บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยอัญมณี โถใส่น้ำหอมจำจากหินอ่อนอลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก เช่น สร้อยข้อมือ สร้อยคือ แหวน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความงดงามและปราณีตเป็นอย่างมาก โดยศิลปะวัตุทั้งหมดส่วนใหญ่นั้นมีอายุราว 3,300 ปีมาแล้ว สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือการทำมัมมี่ (Mummy) พร้อมร่วมค้นหาคำตอบแห่งปริศนา คัมภีร์มรณะ (Book of the Death) อันเปรียบเสมือนของกำนัลจากเทพแห่งความตาย ( หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์ รามเสสที่ 2 และพระศพขององค์ฟาโรห์ทั้งหมดที่ถูกค้นพบ สามารถเข้าชมได้ที่ Royal Mummy Room ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในรายการ 100 EGYPT POUND)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไทย
บ่าย

นำท่านชม ซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา โดยภายในบริเวณป้อม ยังมีสุเหร่าหินอ่อนอันสวยงาม ที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่ปกครองในขณะนั้น และสุเหร่าแห่งนี้ได้ถูกตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์ คือ สุเหร่าของโมฮัมเหม็ด อาลี โดยสุเหร่าแห่งนี้ยังเป็นสุเหร่าที่ได้รับการเคารพสักการะจากประชาชนชาวอียิปต์เป็นอย่างสูง

จากนั้นนำท่านชม กรุงไคโรเก่า ชม โบสถ์ เซนต์เซอร์เจียส ที่มีอายุกว่า 1000 ปี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยโรมัน และมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์คริสตศาสนา ชมโบสถ์ชาวยิวเก่าแก่ อันเป็นสถานที่โมเสส ได้มาภาวนาอธิษฐานก่อนออกจากอียิปต์ เพื่อเดินทางสู่ดินแดนแห่งพันธะสัญญา

( The Promised Land ) จากนั้น นำท่านช็อปปิ้งย่าน ตลาดข่านให้ท่าน อิสระได้เลือกซื้อของที่ระลึกของชาวพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan El Khalili Bazaar) แหล่งช้อบปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทำจากทองและเพชรพลอย ขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ เครื่องทองเหลืองแกะสลักลวดลายแบบพื้นเมืองของชาวอียิปต์ เครื่องแก้วลวดลายสวยงามแปลกตา สินค้าต่างๆที่ทำจากหนังอูฐ พรม และของที่ระลึกต่างๆ โดยของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อมากที่สุด คือ จี้ทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า “ คาร์ทูช” (Cartouches) แปลว่ามีอายุอันยืนยาว (Long Life) องค์ฟาโรห์โบราณใช้สลักชื่อของพระองค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์ เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากยิ่งนัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   Soiree พักค้างคืน
วันที่แปด
ไคโร – อาบูซิมเบล – มหาวิหารอาบูซิมเบล – อัสวาน – ล่องเรือเฟลุกกะ - อัสวาน
02.30 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร พร้อมรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Box)
04.45 น.
นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS…..
06.30 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูซิมเบล นำท่านเดินทางสู่เทวสถานที่สำคัญที่สุด มหาวิหารอาบูซิมเบล ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราช ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 3200 กว่าปี สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพรา - ฮอรัคตี้ เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า ถือเป็นเทวสถานที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจกล่าวได้ วิหาร แห่งนี้ ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีเอก ของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลนอกจากจะมีความงดงามและยิ่งใหญ่แล้วนั้น ยังมีชื่อเสียงก้องโลก ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อโครงการสร้างเขื่อนอัสวานใหม่และทะเลสาบนัสเซอร์ได้ถูกดำเนินขึ้น ซึ่งเมื่อสร้าง เขื่อนและขุดทะเลสาบเสร็จเรียบร้อยจะส่งผลให้เทวสถาน 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จึงเกิดเป็นกรณีพิพาท กันขึ้น จนในที่สุดด้วยเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศจำนวน 51 ประเทศ และแกนนำขององค์การ ยูเนสโก้ ได้เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการขนย้ายเทวสถานเหล่านี้ให้พ้นอันตรายจาก น้ำในเขื่อน มหาวิหารอาบูซิมเบลจึงถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่งถือเป็นงานที่ยากมาก โดยใช้ เวลาในการขนย้ายทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชา ซึ่งสิ่งที่ สำคัญที่สุดในวิหารแห่งนี้คือ รูปแกะสลักขนาดยักษ์ จำนวน 4 รูปของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่า ในวันที่ 22 ก. พ. และวันที่ 22 ต. ค. ของ ทุก ๆ ปี ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก โดยในวันที่ 22 ก. พ. ตรงกับวัน ประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ในขณะที่วันที่ 22 ต. ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ ซึ่ง ชี้ให้เห็นว่า ความเจริญทางวิทยาการด้านการคำนวณของชนชาติชาวอียิปต์นั้นมีความแม่นยำ และ เที่ยงตรงมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล …

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูซิมเบล

10:25 น.
นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ เมืองอัสวาน โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 248
11:10 น.
เดินทางถึง สนามบินอัสวาน นำท่านขึ้นพักผ่อนบนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (บุฟเฟต์)
บ่าย

นำท่านชม ความยิ่งใหญ่ของ เขื่อนยักษ์อัสวาน (Aswan High Dam) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสาย เพื่อให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ซึ่งจะช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี และยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนชาวอียิปต์ได้ใช้กันทั้งประเทศอีกด้วย

นำท่านเดินทางต่อเพื่อล่องเรือใบแบบโบราณ ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพตลอด 2 ข้างทางของเมืองอัสวาน และแม่น้ำไนล์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามตามลำน้ำ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง โดย เรือเฟลุกกะ ( Felucca ) ซึ่งเป็นเรือใบเสาเดี่ยวสไตล์อียิปต์ ระหว่างทางผ่านชม เกาะช้างแห่งประเทศอียิปต์ ( Elephantine Island ) เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนแห่งแรกของเมืองอัสวาน เมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็น สวนพฤษศาสตร์ ( Botanical Garden ) ซึ่งเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดที่นำเข้ามาจากนานาประเทศ ผ่านชม สุสานของอากาข่าน ( Agha Khan Mausoleum ) อดีต ประมุขของศาสนาอิสลาม นิกายอิลไมเลียผู้ล่วงลับไปแล้ว บนยอดเขาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ จากนั้นนำท่านชม เสาหินโอเบลิสก์แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ( The Unfinished Obelisk ) เสาโอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของชาวอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ “ อามุน - รา” หรือสุริยะเทพ อันหมายถึงความสว่างและชีวิต โดยตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนั้น พระอาทิตย์ถือเป็นเทพที่ใหญที่สุดในบรรดาเทพทั้งปวง

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลักซอร์ เมืองหลวงเก่าของอาณาจักรอียิปต์โบราณ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ พร้อมชมระบำพื้นเมืองของอียิปต์    พักค้างคืนบนเรือ
วันที่เก้า อัสวาน – คอมออมโบ – วิหารคอมออมโบ – เอ็ดฟู – วิหารเอ็ดฟู
เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

เรือเทียบท่า ณ วิหารคอม ออมโบ เมืองคอมออมโบ ( Kom ombo ) ชุมชนโบราณที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ นำท่านเยี่ยมชม วิหารเทพเจ้าโซเบค (Temple of Sobek ) เทวสถานอันเป็นศิลปะแบบกรีกโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศอียิปต์ นำท่านชม วิหารของเทพโซแบค ( The House of Sobek ) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ มีร่างเป็นมนุษย์แต่ศีรษะเป็นจระเข้ และ วิหารเทพเจ้าฮาโรเอริส (The House of Horus ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม โดยวิหารแห่งนี้ถือเป็นวิหารเพียงแห่งเดียวที่สร้างชขึ้นเพื่อบูชาเทพถึง 2 องค์ในสถานที่แห่งเดียวกัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่าย

เรือล่องต่อไปยังเมือง เอ็ดฟู ระหว่างทานจะได้เพลิดเพลินชมวิถีชีวิตชาวอียิปต์สองฝั่งแม่น้ำ ซึ่ง

ผูกพันกับแม่น้ำไนล์ และการเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคโบราณ

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู ( Edfu ) เพื่อเยี่ยมชม วิหารเอ็ดฟู ( Temple of Horus of Edfu ) วิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าฮอรัส นอกจากกำแพงโบราณซึ่งแกะสลักเป็นฉากการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าฮอรัส กับ เทพเซ็ท ( God Seth ) แล้วนั้น ยังมีโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน นั่นคือ ภาพสลักที่เน้นด้านประเพณี และ ความเป็นอยู่ของชาวอียิปต์โบราณ ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทั้งประเทศเลยทีเดียว ตัววิหารถูกสร้างขึ้นด้วยขนาดที่ใหญ่โตมาก โดยมีซุ้มประตูที่มีความกว้างถึง 79 เมตร และมีความยาวถึง 137 เมตร นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นหินแกะสลักเอาไว้ว่า วิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 23 สิงหาคม 237 ปี ก่อนคริสต์กาล หรือประมาณ 2,200 กว่าปีมาแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง พักค้างคืนบนเรือ
วันที่สิบ
เอ็ดฟู – ลักซอร์ - หุบผากษัตริย์ – วิหารเดลบาฮารี
อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – มหาวิหาร คาร์นัค – ลักซอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ เรือล่องสู่เมือง ลุกซอร์นำเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ (Luxor) เมืองหลวง เก่าของอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ตลอดเส้นทางให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของชน ชาติชาวอียิปต์จากอดีต จนถึงปัจจุบัน

นำท่านข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ เข้าชม สุสานแห่งธีปส์ ท่านจะได้ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งองค์ฟาโรห์ใช้เป็นที่ฝังพระศพ โดยพระศพขององค์ฟาโรห์ที่ถูกฝังอยู่ที่นี่นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 62 พระองค์ รวมทั้งฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงหลายพระองค์ก็ฝังที่นี่ เช่น ฟาโรห์หนุ่มตุตันคาเมน เป็นต้น นอกจากใช้เป็นสุสานฝังพระศพแล้ว ยังใช้เป็นที่ฝังสมบัติอันล้ำค่าอยู่มากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาให้เป็นช่องลับภายในภูเขา

นำท่าน สำรวจหลุมฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ที่มีการตกแต่งโดยรูปวาดของเหล่าเทพเจ้าต่าง ๆ เอาไว้อย่างสวยงาม รวมไปถึงเรื่องราวจาก คัมภีร์มรณะ (Book of The Death) หุบผากษัตริย์ แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ภายหลังจากการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมน ในปี ค . ศ. 1922 โดยท่านลอร์ดคานาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษ ผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์ ได้ใช้เงิน 50,000 ปอนด์อังกฤษ ในสมัยนั้น ให้กับนายโฮวาร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกา เพื่อการขุดค้นหาหลุมฝังศพยุวกษัตริย์ ที่ไม่มีใครเคยเจอหลุมฝังพระศพมาก่อน โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พ . ย . 1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสาน ทั้ง 2 จึงพบว่า สุสานที่เค้าค้นพบนั้นเป็นสุสานที่ยังอยูาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยขุดพบมา โดยภายในเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ โลงศพ และเครื่องประดับเป็ยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัมมี่ของฟาโรห์ฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

นำท่านเดินทางต่อไปยัง วิหารฮัตเชพซุต (Temple of Queen Hatshepsut) วิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิทชื่อ “ เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว เป็นสถานที่ประดิษฐาน

พระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต หรือที่รู้จักกันในนามของ “ ราชินีหนวด” ถือเป็นฟาโรห์หญิงที่มีความสามารถมาก พระนางทรงมีอัจฉริยะภาพทั้งด้านศิลปะ พาณิชย์ และการต่างประเทศ ซึ่งตลอด 20 ปีในรัชสมัยการปกครองของพระนางประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยมหาศาลจน
ได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานันดรศักดิ์ เป็น ฟาโรห์หญิง (The Female Phoraoh) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในปฐพีอียิปต์โบราณ

จากนั้นนำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน หรือ สุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3
(Colossi of Memnon) ในอดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3
แต่เนื่องจากเมื่อ 27 ปีก่อนคริสต์กาล หรือ ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดิน
ไหวอย่างรุนแรง จึงทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักขนากมหึมา 2 รูปเท่านั้น
เดินทางสู่ นครธีปส์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่าย

เดินทางสู่ นครธีปส์ (Thebes) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งหนึ่งในสมัยอียิปต์โบราณ

นำท่านเดินทางสู่ วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) เป็นวิหารทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่มาก สร้างถวายแก่เทพอมอน - รา อันเป็นกษัตริย์แห่งเทพ วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค . ศ . 1883 โดยภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ และรูปแกะสลักหินแกรนิตขนาดมหึมาสลักเป็นรูปฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราช และ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีเอกของพระองค์ หน้าวิหารในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ตั้งอยู่สองต้นเคียงกัน แต่ปัจจุบันเสาต้นหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่จัตุรัสคองคอร์ดกรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่กษัตริย์นโปเลียนหลุยส์ของฝรั่งเศสในปี

ค . ศ. 1835 ในสมัยของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารนี้และตกแต่งด้วยรูปประติมากรรมทำด้วยหินแกรนิตควอร์ทไซต์ พร้อมสร้าง ถนนสฟิงซ์ (Spinx Avenue) มีความยาว 3 กิโลเมตร ซึ่งใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัคในอดีต
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ พร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง พักค้างคืนบนเรือ
วันที่สิบเอ็ด ลักซอร์ – ไคโร - กทม
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม วิหารคาร์นัค ( The Temple of Karnak ) ถือเป็นวิหารโบราณ
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิหารและอาคารต่าง ๆ ขนาดใหญ่โต
มากมายหลายหลัง โดยเฉพาะตัวมหาวิหารเอก ก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่
เทพอมอน - รา และ เพื่อบูชา ครอบครัวเทพเจ้า ( Amon-Mut-Khonso ) วิหารแห่งนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์และหลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยุคอาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันเข้าปกครอง ทำให้วิหารแห่งนี้ม
ีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในสมัยของ ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 ,
พระนางฮัปเชปชุส และ ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 จนถึงสมัยฟาโรห์รามเสสที่ 2
มหาราช ถือเป็นยุคที่วิหารมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุด ทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลัก
ของสฟิงซ์เป็นแถวสองข้างทาง แต่เป็นสฟิงซ์ที่มีหัวเป็นแพะใช้เป็นทางเดิน
เชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์และวิหารคาร์นัคในอดีตกาล และที่สวยงามมากคือ
Hypostyle Hall หรือห้องเสา ซึ่งประกอบไปด้วยเสาสูง 134 ต้น
เรียงเป็นแถว 4 แถว สลักด้วยอักษรและภาพโดยทั่วไปวิหารอียิปต์โบราณแต่ละแห่งจะมีภาพแกะสลัก
อันสวยงามตามผนังวิหารเล่าเรื่องราวของฟาโรห์ผู้สร้างวิหารนั้นๆ และเรื่องราวของเทพเจ้าอียิปต์โบราณ ด้วยว่าฟาโรห์ทั้งหลายมักจะคิดว่าตนเองเป็นเทพเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับเทพเจ้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองลักซอร์

เดินทางสู่กรุงไคโรโดยเที่ยวบินที่ ........................

เดินทางถึงกรุงไคโร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Taj สมควรแก่เวลา นำท่าน เดินทางสู่ สนามบิน ไคโร เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23:40 น .
เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายเที่ยวบินที่ MS 960
วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ
13.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com