บริษัททัวร์ IOS International Operation Service Co.,Ltd. รับจัดทัวร์ในต่างประเทศ รับจัดทริปท่องเที่ยว รับทำทัวร์ในต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ
โปรแกรมทัวร์ทวีปเอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ทัวร์ภูฏาน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อัมมาน เพตร้า ทะเลเดดซี ทัวร์อินเดีย ทัวร์อิหร่าน เนปาล
โปรแกรมทัวร์ทวีปยุโรป ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ประเทศสวีเดน ทัวร์ประเทศเดนมาร์ก ทัวร์STOCKHOLM COPENHAGEN
โปรแกรมทัวร์ทวีปแอฟริกา ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ทะเลทรายขาว ทัวร์ล่องแม่น้ำไนล์
โปรแกรมทัวร์ทวีปออสเตรเลีย ทัวร์NEW ZEALAND ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์ซิดนีย์ - พอร์ตสตีเฟ่น
 
รับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยว ทัวร์ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน ทัวร์ยุโรป ทัวร์อินเดีย ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ออสเตเรีย บริการรับจัดทัวร์ จัดทริปท่องเที่ยวต่างๆ บริการจองโรงแรม บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเที่ยว บริการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บริการการชำระเงิน การชำระเงินท่องเที่ยว ทำพาร์ทสปอร์ต ทำวีซ่า ติดต่อจัดทริปท่องเที่ยว ติดต่อจัดทัวร์ต่างประเทศประเทศ ติดต่อทัวร์ในต่างประเทศ แผนที่การท่องเที่ยว แผนที่ประเทศต่างๆ แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่ทริปท่องเที่ยว รวมภาพการท่องเที่ยว รวมภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาพความประทับใจในการท่องเที่ยว รวมภาพทริปท่องเที่ยว
 

Trip Egypt - Eastern Europe

- แวะเที่ยวปิรามิดที่อียิปต์ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

- บินอีบิปต์แอร์ STAR ALLIANCE สามารถเก็บสะสมไมล์ได้

- กระเป๋าท่านละ 2 ใบๆละ 23 กิโลกรัม

- พิเศษ อาหารมื้อค่ำ GRAND DINNER สุดหรูที่เวียนนา

- โปรแกรมพิเศษและแตกต่าง พาไปชมฟาร์มม้าและกิจกรรมในฟาร์มที่ ฮังการี

- ปาร์ตี้ย้อนยุค ให้ท่านได้แปลงโฉมย้อนยุค สู่ ยุคกลาง ( MIDDLE AGE )

วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ROW Q ประตู 8 สายการบินEGYPT AIR (MS ) เจ้าหน้าที่และ หัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับ

วันที่สอง
ไคโร – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องแม่น้ำดานูบ ( -/-/D )

00.50 น.

เหิรฟ้าสู่ประเทศ บูดาเปสต์ โดยสารการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961

05.40 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร เพื่อบิน สู่บูดาเปสต์ ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง นำท่านออกไป ชมมหาปิรามิด (Giza) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งองค์ฟาโรห์ แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลา ก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก โดยหิน แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ได้เวลาพอสมควร นำท่าน เดินทางสู่สนามบิน ไคโร อีกครั้ง

11.30 น.
ออกเดินทางสู่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยเที่ยวบินที่ MS 551
14.55 น.
เดินทางถึงสนามบิน บูดาเปสต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว
- จากนั้นนำท่านเดินทางไป ชมฟาร์มม้าฮังกาเรียน ที่มีชื่อเสียงสืบเชื้อสายมาจากม้าของชาวมองโกล ที่บุกเข้ามาในยุโรปตั้งแต่สมัยเจงกิสข่าน และได้รับการอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายในฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรมในฟาร์มม้า ได้เวลาพอสมควร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากฟาร์ม (เมนูตับห่าน)
จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมในกรุงบูดาเปสต์ พักค้างคืน ณ โรงแรม Holiday Inn
(หากท่านใดยังไม่เหนื่อย สามารถช็อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า Tesco ตรงข้ามกับโรงแรมได้)

วันที่สาม
บูดาเปสต์ – ชมนครบูดาเปสต์ – ชม CASTLE HILL – ชมมหาวิหารแมททิอัส
ชม HERO SQUARE - ชมมฟาร์มม้าฮังกาเรียน
บราติสลาวา ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 

- นำชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก ขึ้นชมCASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์

 
  จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปี ค.ศ. 1241 จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละ
 
  สมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม นำท่านสู่จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโร
มาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญ สตีเฟ่นกันมาก นำท่านสู่บริเวณจตุรัสวีรบุรุษ หรือ
HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ
1,000 ปี ผ่าน ชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอกอธิคที่งดงามจนได้การยกย่องว่าเป็น
รัฐสภาที่ สวยที่สุดในโลก
 
 

- จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
- ออกเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) ( ระยะทาง 200 กิโลเมตร) นครหลวงแห่ง สาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ นำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี
 
  นำท่านชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคาร มีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบ โกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา เบเธียนเหนือลุ่มแม่นํ้าดานู๊บ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้ กว้างไกลสุดสายตา
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำเข้าที่พักโรงแรม 4* หรือระดับเดียวกัน

08.00 น.

- นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองประวัติศาสตร์ของ ญี่ปุ่น เกียวโต หรือในอดีตถูกเรียกว่าเฮอันเคียว เป็นเมืองหลวงเก่าที่มีประวัติความเป็นมาช้านาน สถานที่สำคัญหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นวัดศาลเจ้า ปราสาท พระราชวัง ล้วนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

วันที่สาม
บราติสลาวา - กรุงปร๊าก – ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – เดอะโกลเด้นเลน ( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- จากนั้นออกเดินทางสู่กรุงปราค ( PRAGUE) ( ระยะทาง 337 กิโลเมตร) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเชค ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด ) ระหว่างทางแวะเมือง BRNOให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้าราคาย่อมเยาที่ OUTLET

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
 
บ่าย
นำท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราค ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่าน เขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย
 
  ก่อนผ่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทปราก ที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านเดินสู่ เดอะโกลเด้นเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆและเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

- จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ Angelo 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
กรุงปร๊าก - คาร์โลวี วารี – ชมเมืองน้ำแร่ – กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส
ย่านจัตุรัส เมืองเก่า - ชมนาฬิกาโบราณ ( B/L/D )

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
08.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี ( 128 กม) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิ์แห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก นำคณะเที่ยวชม “ เมืองน้ำแร่” แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำ เทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือจะหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง จนได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุงปร๊าก
 
บ่าย
เดินทางถึง กรุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชม “ สะพานชาร์ล” สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์ แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า , พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ชมเมืองในย่านจัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา
 
 

เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง U Zlat Konvie

- จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ Angelo Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
กรุงปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ ( B/L/D )

 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- จากนั้น นำท่าน เดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (211 กม.) เดินทางถึง เชสกี้ครุมลอฟ

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม เมืองครุมลอฟ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวาความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์ และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น ชมปราสาทครุมลอฟ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปร๊าก
ค่ำ

ปาร์ตี้ย้อนยุค ให้ท่านได้แต่งตัวกลับไปสู่สมัย MIDDLE AGE

- จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ Mlyn หรือ Old Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เชสกี้ ครุมลอฟ – ซาลสเบิร์ก - ซาลคามากุท - เซนต์วูฟกัง ( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิร์ก ( Salzburg) ระยะทาง 223 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะ ฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา และเมืองนี้ยังดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำ ภาพยนตร์เพลงอมตะ “ มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music เมืองซาลส์บวร์ก ตั้งอยู่ริม แม่น้ำ ซาลซาค (Salzach) อันงดงามล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม

- นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ อย่างสวยงาม สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต คีตกวีเอกของโลก ซึ่งสามารถประพันธ์เพลงแรกได้เมื่ออายุได้ 6 ขวบ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ผ่านชมพระราชวังเก่า สถาปัตยกรรมแบบบาโรคที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 บริเวณจัตุรัสกลางเมือง เชิญท่านอิสระเพลิดเพลินชมเมืองอันสุดแสนน่ารักและโรแมนติคเมืองหนึ่งของยุโรป เข้า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคซาลส์คามากุท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง( 49 ก.ม.) พร้อมชมทัศนียภาพระหว่างทางชมอาคารบ้านเรือน อันสวยงามของ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรีย ที่เคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ และเคยใช้เป็นที่พักของบรรดานักเขียนต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท รัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้มีความงดงามมากและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากมายในทุกๆ ปี ให่ท่านได้อิสระดื่มด่ำบรรยากาศ Lake District ของ ออสเตรีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

- จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ Scalaria Hotel 4* โรงแรมริมทะเลสาบวูลฟกังส์ ที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เซนต์วูฟกัง - ฮอลสตัท – เวียนนา – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งถนน คนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ( B/L/D )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท ( Hallstatt) ระยะทาง 37 กม. หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (ระยะทาง 300 ก.ม.)

 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
บ่าย
ชมนครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า1 , 000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน จากนั้นเที่ยวชมเมืองเริ่มจากริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ต และโอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบวร์กอันยิ่งใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำการสำคัญของรัฐ ใกล้กันเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา , ศาลาเทศบาลเมือง ก่อนจะข้ามแม่น้ำดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่น้ำดานูบใหม่และเก่าที่มีความสำคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
 
  หากมีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งในย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น หรือในภาษาเยอรมัน เรียกว่าชเตฟานส์โดม ( Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13 กล่าวขวัญกันว่าเป็นโบสถ์สไลต์กอทิกที่สวยที่สุด ถือเป็นสถานที่โด่งดังคู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย ส่วนที่โดดเด่นของโบสถ์นี้ คือ หอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี และเสร็จในปี ค.ศ.1433 หลังคาที่มีลวดลายสีสันสดใจ ที่นี่ยังเป็นที่โมสาร์ทเข้าพิธีแต่งงาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบ Imperial Grand Dinner ให้ท่านได้ประทับใจกับบรรยากาศสุดหรู

- จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ Pyramida 4* หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – กทม ( B/-/- )
 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

- นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชิงบรุนน์ ที่ถูก สร้างขึ้นให้เป็นพระราชวังอันยิ่งใหญ่มีความงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลเลอรี่ ห้องรับรอง ( Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ด้านหลังเป็นสวนสวยขนาดใหญ่และร่มรื่น

- ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เวียนนนา

15.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบิน เวียนนา โดยเที่ยวบินที่ MS 798
19.00 น.
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ไคโร
23.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MS 960
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
13.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
 
         
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | การชำระเงิน | ติดต่อกลับ | ติดต่อเรา | ประมวลภาพ
INTERNATIONAL OPERATION SERVICE CO., LTD.
358 PRACHARAJBAMPEN 7 RD., HAUY KWANG, BANGKOK 10310
TEL: 66-2-276 12 21, 66-2-275 32 32 FAX: 66-2-691 11 81 E MAIL: iostrl@gmail.com